Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
En la Síndrome Respiratòria Aguda Greu causada per Coronavirus 2 (SARS-CoV-2 / COVID-19), alguns símptomes poden ser similars als de l'al·lèrgia i generar-nos confusió. Els principals símptomes descrits en una infecció per COVID-19 són febre (en el 88,7-91,7% dels pacients), tos seca (en el 67,8-75%), que pot arribar a irritar la faringe ocasionant faringitis, cansament (75%) i dificultat per respirar, a vegades acompanyada de sensació d'opressió toràcica. Els símptomes gastrointestinals, tot i no ser tan freqüents, també poden aparèixer. En el cas que els símptomes respiratoris siguin ocasionats per patologia al·lèrgica, rarament apareix febre ni símptomes gastrointestinals i predominaran la mucositat i la congestió nasal, molt menys freqüents en el cas del COVID-19. Els pacients al·lèrgics al pol·len, especialment al de la parietària, poden tenir prurit (no dolor) al paladar i/o a la gola
En la Síndrome Respiratòria Aguda Greu causada per Coronavirus 2 (SARS-CoV-2 / COVID-19), alguns símptomes poden ser similars als de l'al·lèrgia i generar-nos confusió. Els principals símptomes descrits en una infecció per COVID-19 són febre (en el 88,7-91,7% dels pacients), tos seca (en el 67,8-75%), que pot arribar a irritar la faringe ocasionant faringitis, cansament (75%) i dificultat per respirar, a vegades acompanyada de sensació d'opressió toràcica. Els símptomes gastrointestinals, tot i no ser tan freqüents, també poden aparèixer. En el cas que els símptomes respiratoris siguin ocasionats per patologia al·lèrgica, rarament apareix febre ni símptomes gastrointestinals i predominaran la mucositat i la congestió nasal, molt menys freqüents en el cas del COVID-19. Els pacients al·lèrgics al pol·len, especialment al de la parietària, poden tenir prurit (no dolor) al paladar i/o a la gola -  -  -