Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La coordinadora de la XAC i investigadora de l'ICTA-UAB Jordina Belmonte, amb el tècnic especialista de la XAC David Navarro al captador que hi ha ubicat al campus de la UAB. La XAC ha analitzat la tendència de les quantitats anuals d'aquests pòl·lens en els darrers 26 anys, per tal d'avaluar com el canvi de patrons meteorològics (canvi climàtic) pot estar influint en la pol·linització. Els resultats posen en evidència que, a Catalunya, s'ha produït un increment estadísticament significatiu de les quantitats anuals de pol·len d'arbres (xiprer, plàtan d'ombra i olivera), mentre que el pol·len d'herbes tendeix a disminuir significativament (parietària i blets) o no significativament (gramínies i artemísia)
La coordinadora de la XAC i investigadora de l'ICTA-UAB Jordina Belmonte, amb el tècnic especialista de la XAC David Navarro al captador que hi ha ubicat al campus de la UAB. La XAC ha analitzat la tendència de les quantitats anuals d'aquests pòl·lens en els darrers 26 anys, per tal d'avaluar com el canvi de patrons meteorològics (canvi climàtic) pot estar influint en la pol·linització. Els resultats posen en evidència que, a Catalunya, s'ha produït un increment estadísticament significatiu de les quantitats anuals de pol·len d'arbres (xiprer, plàtan d'ombra i olivera), mentre que el pol·len d'herbes tendeix a disminuir significativament (parietària i blets) o no significativament (gramínies i artemísia) -  -  -