Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Exemplar adult de Scoparia gallica. Foto de Manuel Garre. Les papallones són espècies típiques d'ambients oberts, com els prats de dall i les pastures de muntanya. Les pràctiques tradicionals de l'agricultura sense ús de pesticides i la ramaderia extensiva són un factor clau per aquesta elevada diversitat present al Parc Natural de l'Alt Pirineu, indicadora del bon estat de conservació d'aquests hàbitats a l'espai.
Exemplar adult de Scoparia gallica. Foto de Manuel Garre. Les papallones són espècies típiques d'ambients oberts, com els prats de dall i les pastures de muntanya. Les pràctiques tradicionals de l'agricultura sense ús de pesticides i la ramaderia extensiva són un factor clau per aquesta elevada diversitat present al Parc Natural de l'Alt Pirineu, indicadora del bon estat de conservació d'aquests hàbitats a l'espai. -  -  -