Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
T-verda A fi d'afavorir la retirada de la circulació de vehicles contaminants, les administracions consorciades a l'ATM han promogut un nou títol de transport públic gratuït durant un període de tres anys (T-verda) destinat a les persones empadronades a l'àmbit de l'ATM que acreditin el desballestament recent d'un vehicle contaminant i que es comprometin a no adquirir-ne cap altre durant el període de vigència de la targeta T-verda. La targeta T-verda esdevé un passi de transport públic gratuït per a tot l'àmbit integrat (6 corones tarifàries). És una targeta integrada personalitzada d'emissió anual durant 3 anys En poden ser beneficiàries les persones Que sent majors d'edat i estant empadronades a l'àmbit integrat de l'ATM Hagin desballestat en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud un vehicle contaminant de la seva titularitat que hagi pagat l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) en un municipi de l’àmbit integrat de l’ATM. Es comprometin a no adquirir cap vehicle durant la vigència de la targeta (3 anys) La tramitació de la sol·licitud cal fer-la depenent del municipi d'empadronament. Ho poden a través de l'AMB: les persones empadronades a un dels 36 municipis de l'àmbit metropolità.
T-verda A fi d'afavorir la retirada de la circulació de vehicles contaminants, les administracions consorciades a l'ATM han promogut un nou títol de transport públic gratuït durant un període de tres anys (T-verda) destinat a les persones empadronades a l'àmbit de l'ATM que acreditin el desballestament recent d'un vehicle contaminant i que es comprometin a no adquirir-ne cap altre durant el període de vigència de la targeta T-verda.  La targeta T-verda esdevé un passi de transport públic gratuït per a tot l'àmbit integrat (6 corones tarifàries).  És una targeta integrada personalitzada d'emissió anual durant 3 anys En poden ser beneficiàries les persones Que sent majors d'edat i estant empadronades a l'àmbit integrat de l'ATM Hagin desballestat en els 6 mesos anteriors a la sol·licitud un vehicle contaminant de la seva titularitat que hagi pagat l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) en un municipi de l’àmbit integrat de l’ATM. Es comprometin a no adquirir cap vehicle durant la vigència de la targeta (3 anys) La tramitació de la sol·licitud cal fer-la depenent del municipi d'empadronament. Ho poden a través de l'AMB: les persones empadronades a un dels 36 municipis de l'àmbit metropolità. -  -  -