Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Jordi Sunyer, coordinador del Programa d'Investigació de la Infància i el Medi Ambient de ISGLOBAL i professor de medicina preventiva i salut, ha tancat el congrés fent una valoració científica i social i qualificant la trobada de simposium pioner en la matèria de la qualitat ambiental.. És el fundador i president de les cohorts de naixement d'INMA i BiSC a Espanya i investigador principal de diversos estudis internacionals, incloses les ERC Advanced Grants Breathe "Brain development and Air Pollution ultrafine particles in School children" i AIR-NB "pre-natal exposure to urban AIR pollution and pre- and post-Natal Brain development". Té una àmplia experiència en l'àrea de l'epidemiologia respiratòria i del neurodesenvolupament, i en la creació i coordinació de cohorts de naixement a Espanya, així com l'harmonització de cohorts de naixement a Europa. En concret, té més de 25 anys d'experiència en la realització de recerques destinades a definir la contribució de les exposicions prenatals i primerenques a la salut infantil. El seu treball ha inclòs el disseny d'estudis, el desenvolupament de mètodes, la determinació de cohorts d'estudi i anàlisis estadístiques. Té un historial de recerca demostrat en l'àrea de l'efecte dels contaminants orgànics persistents (COP), els disruptors endocrins i la contaminació de l'aire sobre l'asma, la funció pulmonar, l'obesitat i el desenvolupament neurològic en la infància, amb al voltant de 700 articles científics publicats, ha estat citat més de 30.000 vegades; i té una gran activitat en la translació d'aquestes troballes en informes, pautes i recomanacions per a la prevenció per l'OMS, el programa UN-IPCS i comissions governamentals. En 2014, va rebre el premi més prestigiós en Epidemiologia Ambiental, el Premi John Goldsmith
Jordi Sunyer, coordinador del Programa d'Investigació de la Infància i el Medi Ambient de ISGLOBAL i professor de medicina preventiva i salut, ha tancat el congrés fent una valoració científica i social i qualificant la trobada de simposium pioner en la matèria de la qualitat ambiental.. És el fundador i president de les cohorts de naixement d'INMA i BiSC a Espanya i investigador principal de diversos estudis internacionals, incloses les ERC Advanced Grants Breathe