Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Patricia Espinosa, secretària executiva de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic, ha explicat que el govern de Xile ha près la decisió de no acollir la COP25 davant la difícil situació que travessa el país. Espinos ha explicat que l'ONU està explorant opcions d'allotjament alternatives.
Patricia Espinosa, secretària executiva de les Nacions Unides pel Canvi Climàtic, ha explicat que el govern de Xile ha près la decisió de no acollir la COP25 davant la difícil situació que travessa el país. Espinos ha explicat que l'ONU està explorant opcions d'allotjament alternatives. -  -  -