Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
El curs sobre la situació dels boscos als Països Catalans, coordinat per Marti Boada, i impartit per diversos professors, s'ofereix del 18 al 20 d'agost
El curs sobre la situació dels boscos als Països Catalans, coordinat per Marti Boada, i impartit per diversos professors, s'ofereix del 18 al 20 d'agost -  -  -