Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
La campanya del cereal s'ha tancat de forma diferent a les diferents zones de Catalunya. Les comarques de Lleida han estat les més afectades
La campanya del cereal s'ha tancat de forma diferent a les diferents zones de Catalunya. Les comarques de Lleida han estat les més afectades -  -  -