Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
D'esquerra a dreta: Miquel A. Torres, president de Família Torres; Klaus Schirmer, project manager d'Exytron; i Elgar Fokkens, enginyer d'Exytron, a la planta pilot instal·lada al celler de Pacs del Penedès
D'esquerra a dreta: Miquel A. Torres, president de Família Torres; Klaus Schirmer, project manager d'Exytron; i Elgar Fokkens, enginyer d'Exytron, a la planta pilot instal·lada al celler de Pacs del Penedès -  -  -