Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese
Segons la investigadora de l'ICTA-UAB i del Dept. Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, Jordina Belmonte, enguany les pol·linitzacions hivernals del xiprer han començat molt fortes, superant les concentracions mitjanes històriques enregistrades de 1994 a l'actualitat. Altres plantes d'hivern com freixe i avellaner han pol·linitzat una mica més tard de l'habitual però també amb una intensitat important
Segons la investigadora de l'ICTA-UAB i del Dept. Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia, Jordina Belmonte, enguany les pol·linitzacions hivernals del xiprer han començat molt fortes, superant les concentracions mitjanes històriques enregistrades de 1994 a l'actualitat. Altres plantes d'hivern com freixe i avellaner han pol·linitzat una mica més tard de l'habitual però també amb una intensitat important -  -  -