Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entrevistes

Dijous, 24 de febrer del 2011

El passat mes de desembre del 2010 es va constituir "Som Energia", la primera cooperativa d'energies renovables de Catalunya, que té per objectiu oferir energia verda a particulars, amb un cost similar al preu estipulat per kw/h de la tarifa actual, i desenvolupar projectes per a la seva producció. Malgrat que la iniciativa ha sorgit a Girona, i que compta amb una bona part d'associats de les comarques gironines, també vol fer-se extensiva a tot Catalunya i a la resta de l'Estat Espanyol. En aquesta entrevista, el secretari de la cooperativa "Som Energia", Isaac Rodó, explica l'acollida que està tenint la iniciativa i com i per què s'hi pot associar la gent.
- Qualsevol persona pot ser sòcia de "Som Energia", independentment del seu lloc de residència?
Sí, i qualsevol persona resident a l'Estat Espanyol pot consumir l'energia verda que volem oferir.

- Com va néixer "Som Energia" i per què?
Va néixer d'un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona, professors, alumnes i exalumnes, i de gent amb inquietuds i ganes de canviar el model i les maneres de fer en l'àmbit energètic.
La creació de la cooperativa respon a la dificultat per part dels ciutadans d'invertir en energies renovables de manera individual i a la impossibilitat de consumir energia d'origen exclusivament renovable a les seves cases.
L'objectiu era donar-los la possibilitat d'unir-se i realitzar-ho conjuntament.

- Per què una cooperativa?
Per afavorir i facilitar la participació i col•laboració de tots els socis i sòcies que en formen part i que siguin partícips de les decisions que s'hi prenen i per establir una relació d'igual a igual entre tots.
Des dels inicis del projecte la manera de treballar de l'equip ja va ser bàsicament així, seguint una estructura horitzontal, organitzada però sense jerarquies.
També per establir aquesta intercooperació amb d'altres cooperatives, entitats, associacions i empreses, que tanta falta fa en l'actual sistema econòmic, deixant de banda els personalismes i els interessos propis de les grans empreses i buscant el benefici de tothom.

- Segons heu explicat, els objectius principals de "Som Energia" són desenvolupar projectes per a la producció d'energia verda i oferir-la a particulars, amb un cost similar al preu estipulat per kw/h de la tarifa actual. Com ho penseu fer?
Sí. La cooperativa té el doble objectiu d'oferir energia verda als seus socis i donar-los la possibilitat d'invertir en projectes de generació d'energia verda. Inicialment aquesta energia es comprarà al mercat a empreses ja existents que ofereixen energia neta, però només ho ofereixen a empreses i no a particulars. Però a llarg termini volem equiparar el consum dels socis amb la producció pròpia generada en les nostres instal•lacions.

- De moment, heu parlat "només"de comercialitzar energia verda. De quina procedència serà i a través de quina xarxa arribarà?
Inicialment establirem un conveni amb una comercialitzadora existent per subministrar l'energia verda. L'energia provindrà exclusivament d'instal•lacions de generació renovable (plantes fotovoltaiques i  molins de vent principalment) i ens arribarà, com fins ara, a través de les xarxes comunes. Això no canviarà.

- Pel que fa als projectes per a la producció de l'energia, en quins esteu treballant, i per quins tipus d'energia aposteu?
Hem iniciat l'estudi, planificació i desenvolupament de projectes de producció en quatre àmbits: energia fotovoltaica, eòlica, biomassa i biogàs. Aquestes van ser les quatre línies de treball amb les que vam partir, però estem oberts i pendents de qualsevol altra tipus d'energia renovable, neta i sostenible que pugui ésser viable i interessant.
Els primers projectes en els que estem treballant són instal•lacions fotovoltaiques en escoles o ajuntaments i calderes de biomassa per a calefacció en pavellons o poliesportius, i a mig termini una instal•lació de biogàs alimentada per purins. Ja més a llarg termini estem estudiant la instal•lació d'algun aerogenerador de mida mitjana.

- Una cosa és la generació de l'energia i l'altra el transport d'aquesta energia fins el lloc on s'ha de consumir. Com fareu aquest transport?
L'activitat del transport i distribució d'energia, a Espanya, està controlada, en forma de monopoli, per Red Eléctrica de España i per l'empresa distribuïdora de la zona d'allà on visquem. Per tant el transport des dels centres de generació fins als de distribució i des d'aquest fins a les llars dels consumidors continuarà igual que fins ara.
Som Energia utilitzarà la xarxa existent i els socis que consumeixin amb nosaltres pagaran el peatge per utilitzar-la, com fan actualment amb la companyia amb la qual tenen el contracte elèctric.

- És a dir, que el soci farà el contracte del suministrament elèctric amb "Som Energia"?
Exactament.

- Quins referents teniu? Coneixeu experiències similars a d'altres països?
Aquest model de cooperativa d'energia renovable ja fa molt de temps que funciona amb èxit a països del nord d'Europa, on centenars de milers de ciutadans són propietaris de cooperatives sense ànim de lucre que els proporcionen energia verda. Per exemple, a Holanda un terç de la població ja consumeix energia verda.
Els nostres models més pròxims són Ecopower, a Bèlgica, i Enercoop, a França. La primera va iniciar al 2001 la venda d'energia verda al mateix preu que l'energia convencional, i ja té més de 25000 socis; i la segona va engegar el 2005 i té més de 6500 socis tot i vendre l'energia verda un 25% més cara.

- Quina és la filosofia que hi ha darrera de "Som Energia"?
No es tracta només de consumir i produir energia verda sinó també de fer-ho d'una determinada manera, respectant el medi, el territori i les persones que hi viuen.
També de reduir el consum energètic, material i de recursos, tot reduint així els residus i emissions contaminants; promoure projectes locals, descentralitzats i afavorir el desenvolupament rural, provocant el mínim impacte en l'entorn natural.
També canviar les relacions entre les persones, les empreses i la societat en general per aconseguir més benestar per a tots i totes, i no només per satisfer els interessos d'una minoria.
És una filosofia integral que avarca tots aquest temes i que s'inicia en l'educació, un dels aspectes que la cooperativa vol potenciar a partir de projectes educatius i col•laboracions amb entitats i escoles per divulgar la nova cultura de l'energia.

- A l'acte de presentació veu dir que "Som Energia" vol contribuir des de la ciutadania, a "canviar el model energètic actual". D'alguna manera, això vol dir que hi ha desconfiança en que les administracions, el govern, les companyies elèctriques liderin aquest canvi de model?
Sí. Aquestes entitats solen pensar en anar adaptant el model a les seves necessitats i interessos. Per exemple, la incorporació de les energies renovables es fa pensant en el model centralitzat actual, amb grans instal•lacions aïllades (en molts casos en les zones amb més valor natural i paisatgístic però alhora cada cop més empobrides i excloses dels beneficis) en comptes d'incorporar-les seguint un model distribuït de petites i mitjanes instal•lacions prop dels centres de consum, cosa que a la vegada provocaria menys pèrdues en el transport.

- Quina resposta heu trobat en la gent? Quants socis heu fet en els primers 2 mesos d'existència?
La resposta ha estat increïble, superant de molt totes les nostres expectatives, que sempre es quedaven petites quan organitzàvem una xerrada o presentació. Actualment tenim 490 socis de 800 sol•licituds.

- Tot i que la iniciativa hagi sorgit a Girona, i que compti amb una bona part d'associats de les comarques gironines, heu dit que voleu estendre-la a tot Catalunya i a la resta de l'Estat Espanyol. Com?
Sí. Ara mateix hi ha molts socis de la comarca de Barcelona i cada cop n'hi ha més també de les de Lleida i Tarragona. I des d'Espanya també ens està arribant darrerament un gran interès per la iniciativa, cosa que posa de manifest les ganes que hi ha de poder participar-hi. Encara estem estudiant la manera d'estendre la cooperativa pel territori, ja que realment encara no hem començat l'activitat de comercialització. Un cop sigui així (està previst pel setembre d'aquest any) serà més fàcil fer-ho. I com la xarxa elèctrica és comuna a tota Espanya qualsevol persona podrà consumir sense més problema ni canvi d'instal•lació.

- També vareu dir a la presentació que la intenció de la cooperativa és que en sis mesos els socis pugin consumir energia verda a les seves llars, és a dir, que l'energia domèstica que consumeixin provingui exclusivament de fonts renovables. Com ho podeu garantir això?
La garantia es fa en origen. Com que l'energia un cop produïda, independentment de la font d'on provingui, es mescla per a ser transportada i distribuïda, es certifica que l'energia que compra l'empresa comercialitzadora ha estat produïda en instal•lacions de generació 100% renovable, i es controla a través de certificats verds.
Així es pot assegurar que l'energia consumida pels socis prové de fonts exclusivament renovables.

- Què implica ser soci de "Som Energia" i quins canvis ha de fer el soci a la seva llar?
Ser soci implica participar a la cooperativa en un determinat grau: es pot ser simplement consumidor, invertir en els projectes de generació, ser soci-col•laborador, etc.
Per ser soci s'ha de fer una aportació al capital social de 100 euros que dóna dret a participar de tots els serveis de la cooperativa, de les Assemblea Generals i permet decidir les línies a seguir per la cooperativa i els acords que es prendran. I tot els socis tenen els mateixos drets independentment dels diners que aportin o inverteixin en la cooperativa.  Els socis no han de fer cap canvi en la instal•lació elèctrica de casa seva, com ja hem comentat anteriorment. Es tracta d'un canvi administratiu, de contracte de subministrament elèctric, i Som Energia s'ocupa de tots els tràmits per fer-lo.

- Heu parlat sempre d'energia domèstica. També es podria aplicar la mateixa fòrmula a d'altres àmbits com les empreses, la indústria o les administracions?
I tant. De fet, ja tenim varis socis que són empreses i moltes altres que ens han mostrat el seu interès en rebre energia verda. La fórmula és la mateixa per a tots aquests àmbits.

- Què guanya la societat amb el model energètic que proposeu?
Independència, autonomia, seguretat ... l'exemple clar es va produir justament fa una any, amb les nevades que van afectar Catalunya i que van deixar les comarques gironines sense subministrament elèctric durant varis dies, fent palès el fracàs del model centralitzat i controlat per uns pocs. Per altra banda també també es guanya en informació, implicació i poder de decisió de la ciutadania. Nosaltres individualment podem estalviar energia o ser més eficients amb els electrodomèstics que comprem, però poca cosa més. En canvi, si ens unim i demandem aquesta necessitat de canvi de model tindrem la força necessària per aconseguir-ho.

 

 

 

 


Comparteix aquesta entrevista

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Entrevista a:

 -  -  -
Isaac Rodó, secretari de la cooperativa Som Energia
secretari de la cooperativa Som Energia

Enllaços

"Som Energia"