Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entrevistes

Dissabte, 29 de gener del 2011

Martí Boada:

En aquesta entrevista, el naturalista, geògraf i doctor en Ciències Ambientals, Martí Boada, parla del final de l'Any de la Biodiversitat (2010) i del principi de l'Any Internacional dels Boscos (2011), una proclama que va tenir lloc a la Cimera del Clima de Mèxic, on ell hi va participar amb una conferència inaugural. A nivell de Catalunya, Boada recorda que el nostre és un país de boscos, sense saber-ho i demana al nou govern una bona política en matèria forestal.
De què ha servit que l'any 2010 hagi estat l'Any Internacional de la Biodiversitat?
Des del punt de vista de la biodiversitat, el 2010 ha estat un any de moltíssima activitat relacionada amb la biodiversitat. Activitat més aviat divulgativa, no tant pel que fa als pressupostos de recerca ni tant en recursos per a la millora de la gestió. Sí que s'ha notat en les activitats de conscienciació i de sensibilització que s'han fet arreu del món. Des d'aquest punt de vista molt bé, però no es va notar en el tema pressupostari. De tota manera, ha estat un any que ha servit per a parlar -ne. La biodiversitat tampoc és un concepte molt familiar per a la gent normal, i en aquest sentit ha ajudat a entendre que la biodiversitat no és un món de curiositats sobre les plantes i el animals sino que la biodiversitat és un indicador de la qualitat ambiental d'un territori i d'un país: "diga'm com tens i com conserves la teva biodiversitat i et diré a quin país estàs" Anem perdent espècies, anem baixant en biodiversitat i això ens marca una tendència agressiva i negativa del nostre model de relació amb el medi. El 2011 és l'Any Internacional dels Boscos. Què ha de suposar aquesta proclama?
Vol ser un toc d'atenció sobre la funció que tenen els boscos en la reducció del dioxid de carboni de les emissions de CO2, i per tant, en la reducció de l'augment de la temperatura del planeta. També es reconeix la funció dels boscos com a reservoris de biodiversitat. Per això a la Cimera de Cancún es va acordar una injecció econòmica per a la protecció dels boscos dels paisos en vies de desenvolupament i per a evitar-ne la deforestació ja que aquesta deforestació i la tala abusiva és responsable, en un 20%, de l'augment de la temperatura del planeta.

Catalunya és un dels països amb més superficie de bosc...
Catalunya és un país de boscos, sense saber-ho. Segur que és el país de l'Europa Occidental que crea més superficie forestal i aquest és un tema poc conegut i poc assumit políticament. Un país que te tanta superficie forestal i que a més està en expansió, no té però administrativament si més no fins ara una cosa tant important que ocupa un 60% del terriotri, no te ni tant sols una direcció general. té un servei de boscos. I això demostra l'escasa atenció de l'administració en un tema tant important. Quan els pagesos pleguen la seva activitat, allò que eren conreus es tornen boscos, els arbres es van fent més grans, el sotabosc augmenta... I a més hem fet una cosa que cap cultura anterior havia fet: hem urbanitzat dintre d'aquests boscos que, la majoria són de carácter mediterrani amb una gran capacitat de combustió, fet que provoca que quan hi ha un incendi es produeixi un problema ambiental, però també social, ja que també afecta les persones i les cases. Ara això s'està intentant corregir amb mesures com les franges de seguretat...

A banda d' un canvi de política en matèria de boscos, què més espera del nou govern de Catalunya?
El nou govern ha introduït canvis substancials perquè ara boscos dependrà d'Agricultura; i Medi Ambient -des del punt de vista més físic-químic- dependrà de Territori. D'entrada va sobtar aquest canvi, però hem de fer confiança, entre altres coses perquè aquest nou govern ha incorporat gent qualificada marcadament independent i s'ha ponderat molt més els coneixements que l'afiliació política i això és nou i s'ha d'agrair. Entre ells s'hi ha implicat amb un nomenament de gran responsabilitat el nostre bon amic Josep Enric Llebot, que és el gran expert en temes de física atmosfèrica i una persona d'una gran solvencia.
En boscos, tot i que hi ha línia més continuista, també s'ha nomenat com a responsable de Medi Natural, una persona més tècnica que política, en Josep Escorihuela, que coneix molt be el món forestal i que té una formació tècnica. I això també és nou. Hem de fer confiança a aquest nou govern.


Comparteix aquesta entrevista

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Entrevista a:

 -  -  -
Martí Boada
naturalista, geògraf, doctor i professor en Ciències Ambientals, i membre del Comité Espanyol del Programa de les Nacions Unides pel Medi Ambient