Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

The Venus Project

El Projecte Venus advoca per una visió alternativa d'una civilització mundial sostenible a diferència de qualsevol nou sistema socioeconòmic que ha passat abans.

Es requereix un redisseny senzill d'una cultura,en què les deficiències seculars de la guerra, la pobresa, la fam, el deute, i el patiment humà innecessari són vistos no només com evitables, però totalment inacceptable.

Dades de contacte

Email: [email protected]
Lloc web: http://http://www.thevenusproject.com/


Imatges