Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

sostenible.cat

Sostenible.cat és la revista portaveu de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, impulsada per la Diputació de Barcelona.

Sostenible.cat centra la seva atenció en les novetats que genera l'actiu món local català respecte la sostenibilitat, tot tenint cura de destacar les principals polítiques aplicades pel govern català, estatal, i europeu.

Dades de contacte

Comte d'Urgell, 187
Barcelona • 08036
Email: [email protected]
Telèfon: 93 301 23 29
Persona de contacte: Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Horari: http://www.sostenible.cat/rss/informacions.php?idioma=ca
Lloc web: http://www.sostenible.cat/


Imatges