Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Som lo Que Sembrem

Som lo que Sembrem és la Plataforma creada per donar suport a una Iniciativa Legislativa Popular que aturi els cultius i aliments transgènics a Catalunya.

Es tracta d'una proposta que sorgeix des d'Assemblea Pagesa de Catalunya per constituir un espai comú de treball amb totes aquelles persones i organitzacions d'àmbit nacional disposades a col·laborar en la campanya.

Dades de contacte

C/ Lleida, 1 baixos
Balaguer (lleida) • 25600
Email: [email protected]
Telèfon: 973450683
Lloc web: www.somloquesembrem.org