Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Santuari Ecològic del Castell de Gallifa

L'únic temple del món dedicat a la Mare de Deu de l'Ecologia s'aixeca a partir de la reconstrucció de l'ermita romànica del Castell de Gallifa el 1985. Ho demanaven els plecs de muntanyes que l´envolten i les catifes de verd dels boscos que li fan d´escambell. I ho proclamen sobretot els temps actuals, que han fet del mot ecologia la clau que volta d´una visió de futur.
Dades de contacte

Gallifa
Persona de contacte: Patronat del Santuari Ecolòlig del Castell de Gallifa presidit per Toni Navarro
Lloc web: http://www.santuariecologic.com/


Imatges