Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Retorna

Retorna és una iniciativa sense ànim de lucre integrada per ONG's ambientals, associacioes de consumidors, sindicats i la industria del reciclat, que te per objectiu promoure la reutilització i reduir al màxim la generació de residus, superant el sistema actual que recicla poc i malament.

Retorna treballa per implementar un sistema de retorn d'envasos que recupera/recicla 9 de cada 10 envasos. "Podem situar-nos al capdavant en sistemes de reutilització, recuperació i reciclatge de residus. I per aconseguir-ho, el sistema de Retorn és una grandíssima oportunitat"

Dades de contacte

Email: [email protected]
Lloc web: http://www.retorna.org/


Imatges