Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Oficina Catalana del Canvi Climàtic

L'Oficina és l'encarregada de vetllar per la implantació de les mesures contra el canvi climàtic i el compliment del Protocol de Kyoto.

A finals de l'any 2006 (Decret 573/2006, de 19 de desembre), el Govern de Catalunya es dota de dos instruments formals per abordar el canvi climàtic a Catalunya: l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic (article 3 del Decret) i la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic (disposició addicional tercera del Decret).

L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic dóna suport tècnic a la Comissió Interdepartamental del Canvi Climàtic. L'Oficina és l'encarregada de vetllar per la implantació de les mesures contra el canvi climàtic i el compliment del Protocol de Kyoto. L'Oficina Catalana del Canvi Climàtic es constitueix definitivament el febrer de 2007, i esdevé la formalització i el reforç administratiu i tècnic de les tasques orientades al tractament d'aquesta qüestió iniciades l'any 2004.

Dades de contacte

Lloc web: http://mediambient.gencat.net/cat/el_medi/C_climatic/inici.jsp


Imatges