Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Medi Ambient, Cultura i Societat

Blog de Miquel Mir-Gual, geògraf. Actualment investigador al Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears, especialitat geomorfologia litoral.

El present blog pretén ser un lloc on hi coexisteixi informació sbore el món medi ambiental (amb incidència sobre la geomorfologia litoral com a disciplina científica), cultural, i l'esfera social que caracteritza els nostres dies. Amb tot, pretén també ser un lloc interactiu i de debat entre els visitants.

Dades de contacte

Lloc web: http://mirgual.blogspot.com.es/


Imatges