Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Llobregat SOStenible

Els col·lectius ecologistes, culturals i socials riberencs del Llobregat, sempre hem reivindicat que cal aturar la degradació que està patint el nostre riu i per aquest motiu hem format Llobregat SOStenible, volem treballar plegats pel reconeixement i la difusió de la importància social i ecològica del riu Llobregat i per demanar el compliment de la Directiva Marc de l'Aigua l'any 2015 sense dilacions ni retallades.

Llobregat SOStenible, és una colla d'entitats ecologistes i civíques, centre d'estudis, centres excursionistes, col•lectius i plataformes de defensa ambiental... totes entitats riberenques del Llobregat, restem oberts a la participació de tothom i tenim com a fita fonamental l'organització de l'Any del Llobregat, per implicar la ciutadania en la defensa dels valors naturals i patrimonials que podem trobar al llarg de tot el seu recorregut.

Volem un riu vertebrador natural del territori i font de riquesa econòmica i social.
Volem la recuperació del riu i la seva conca.
Volem la seva recuperació ambiental i paisatgística!!!

Dades de contacte

Balmes 4, baixos
Molins de Rei • 08750
Telèfon: 93 680 27 51
Fax: 93 668 61 07
Lloc web: http://www.anyllobregat.cat/


Imatges