Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Grup de Defensa del Ter (GDT)

El Grup de Defensa del Ter (GDT)te l'objectiu de recuperar la vida i l'entorn de la Conca del Ter.

El Grup de Defensa del Ter (GDT) va néixer l'any 1989 amb l'objectiu de recuperar la vida i l'entorn de la Conca del Ter. A partir de l'interès pel riu i de la preocupació per totes les problemàtiques que hi fan referència, el GDT ha ampliat l'àmbit de la seva actuació a multitud de temes relacionats amb el medi ambient.

Actualment podem dir que el seu àmbit d'actuació territorial va més enllà de la Conca del Ter. En aquests moment l'entitat té més de 700 socis i sòcies de totes les edats i d'una extracció social molt àmplia. El GDT es mou entre dos eixos fonamentals: la difusió del coneixement de l'entorn i la reivindicació. Al llarg dels anys s'han succeït els actes reivindicatius, les denúncies, les xerrades, les fontades, els "Bici-Ter", les caminades, les "llunes del ter", els horts ecològics, els camps de treball, les assemblees, les reunions... Per damunt de tot, el que ha prevalgut sempre ha estat el convenciment que el projecte del GDT havia de ser, i és, un projecte "positiu", un projecte de pau que lluita pel respecte a la VIDA: de les persones, de la natura, del planeta.

Dades de contacte

C/ Alta Cortada 1
Can Puget • 08415
Email: [email protected]
Telèfon: 93 850 72 34
Lloc web: http://www.gdter.org