Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Fundació Fórum Ambiental

Sóm una entitat no lucrativa, que té com a objectiu crear una plataforma de diàleg i col·laboració entre les empreses, les administracions i la resta de la societat, amb la finalitat d'aconseguir conjuntament un model de desenvolupament més sostenible que l'actual.

Sóm una entitat no lucrativa, que té com a objectiu crear una plataforma de diàleg i col·laboració entre les empreses, les administracions i la resta de la societat, amb la finalitat d'aconseguir conjuntament un model de desenvolupament més sostenible que l'actual.

Dades de contacte

Av. Reina Maria Cristina s/n - Pl. Espanya Fira de Barcelona - Palau de la Metal·lúrgia
Barcelona • 08004
Telèfon: 93 233 23 09
Fax: 93 233 24 96
Lloc web: http://www.forumambiental.org/