Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Eco-union

eco-union és una associació que ofereix serveis d'ecologia aplicada i desenvolupa projectes en cadascuna de les seves àrees d'actuació.

eco-union és una associació professionalitzada sense ànim de lucre creada al març de 2005 que ofereix serveis d'ecologia aplicada i desenvolupa projectes en cadascuna de les seves àrees d'actuació.

Treballem de manera independent, horitzontal i assembleària.

Entre les nostres característiques destaquen:
- La formació multidisciplinar de l'equip (arquitectes, enginyers, tècnics, traductors, pedagogs, informàtics, dissenyadors...), i
- l'àmplia experiència en àmbits molt diversos (gestió dels recursos naturals, bioconstrucció, mobilitat, comunicació, RSE (Responsabilitat Social Corporativa), agenda 21 i ecologia urbana).
Ens dirigim a administracions i entitats públiques locals, Pymes, professionals, associacions, fundacions, ONGs i ciutadans en general.

Dades de contacte

Sant Pere més Alt, 25
Barcelona • 08003
Email: [email protected]
Telèfon: 93 55 35 840
Fax: 93 319 16 80
Lloc web: http://www.eco-union.org/index.php?lang=ca


Imatges