Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Col·lectiu Ecologista Bosc Verd

El Col·lectiu Ecologista Bosc Verd (CEBV) és un grup ecologista de l'Alt Penedès totalment independent, sense vinculacions de caire polític ni econòmic.

Els nostres objectius van encaminats a la protecció i millora del medi ambient, englobant temes tan diversos com són la salut dels boscos, la gestió dels residus urbans i industrials, la problemàtica d'algunes noves infraestructures, la conscienciació ciutadana, etc. Conscients, amb tot, que cal un canvi profund de les estructures socials i econòmiques actuals que ens permeti assolir una societat igualitària i sostenible des del punt de vista ecològic.

Dades de contacte

Horari: http://boscverd.org/feed/
Lloc web: www.boscverd.org/


Imatges