Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Associació Hàbitats - Projecte Rius

L'Associació Hàbitats: grup per la conservació de l'entorn natural - té com a objectiu d'engegar i vehicular diferents iniciatives i projectes:

L'Associació Hàbitats: grup per la conservació de l'entorn natural - és una entitat creada l'any 1997 amb l'objectiu d'assolir les finalitats següents:

1. Treballar per la protecció i millora de la qualitat del nostre entorn natural i cultural a través de projectes demostratius implicant a les organitzacions vinculades directament en la conservació del Patrimoni Natural i Cultural, a les institucions públiques i privades, als voluntaris i a la societat en general.

2. Conscienciar a la societat a través de l'educació ambiental de la importància d'adoptar unes actituds encaminades a millorar la qualitat dels hàbitats, mitjançant l'educació i la participació ciutadana.

3. Apropar a la ciutadania a través de l'educació ambiental a l'entorn natural, desenvolupant actuacions i projectes participatius per a la conservació d'espais d'interès natural i cultural, així com de la fauna i flora.

4. Estimular i potenciar el voluntariat ambiental en les tasques de conservació i protecció de l'entorn natural i cultural.

5. Integrar i coordinar la societat en les tasques de conservació, protecció i millora de l'entorn natural potenciant el treball en xarxa.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

En l'actualitat i des dels seus inicis l'Associació Hàbitats porta a terme el Projecte Rius.

Dades de contacte

C/ Guadiana, 30. baixos.
Barcelona • 08014
Email: [email protected]
Telèfon: 93 421 32 16
Fax: 93 432 62 40
Lloc web: http://www.projecterius.org