Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Entitats

Associació Catalana de Ciències Ambientals

L'Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) està constituïda per professionals i estudiants de l'àmbit del mediambient que tenen la vocació de potenciar d'adequada integració de les Ciències Ambientals en la recerca, la docència, el món professional i el conjunt de la societat en general.

L'Associació Catalana de Ciències Ambientals (ACCA) és una entitat de dret privat sense ànim de lucre formada l'any 1996.

Des de la seva creació l'ACCA ha dut a terme tot un seguit d'activitats dins de l'àmbit de la formació i el debat ambiental, en les diferents branques que hi estan relacionades, editant un butlletí electrònic amb temes d'actualitat ambiental i oferint diferents cursos, aules de debat i recerca, cicles de conferències, seminaris, jornades temàtiques, etc. A més també ha mostrat la seva voluntat interdisciplinària i vessant social participant en diferents congressos, activitats socioculturals, i publicacions.

D'altra banda, la necessitat i voluntat d'intercanvi de coneixements, experiència i cultura, i a la voluntat de cooperació a través de l'associació ha permès establir unes connexions a nivell internacional, fomentant l'intercanvi d'experiències ambientals amb països d'Amèrica Llatina i també amb països europeus.

Dades de contacte

Hotel d'entitats de Gràcia C/ Providència, 42
Barcelona • 08024
Email: [email protected]
Lloc web: www.cienciesambientals.org


Imatges

Informació relacionada

Dimarts, 23 d'octubre del 2012
Els estudis de Ciències Ambientals celebren 20 anys