Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dijous, 21 de maig del 2015

Propostes per les eleccions municipals

Des de Estratègia Catalana Residu i Emissió Zero, iniciativa creada el 2011 per repondre a la demanda del moviment social per una revisió dels sistemes de producció i consum sota la premissa de la prevenció i el canvi de consideració dels residus com a recursos susceptibles de ser reintroduïts al cicle dels materials, es proposa un decàleg de propostes per reduir al màxim els residus i es demana als partits que es presenten a les eleccions municipals del 24 de maig que incorporin aquestes mesures en els seus programes i/o mandats. Tanmateix, l'ECRZ ha adreçat una carta als candidats dels diferents partits. A continuació podeu llegir els punts del decàleg i enllaçar amb el document complert. També trobareu l'enllaç a la carta que ECRZ ha adreçat als diferents partits.
Decàleg de propostes:

1. Aprovar un Pla Local o Municipal Residu Zero, que concreti com s'aplicarà l'Estratègia Residu Zero i que garanteixi la transparència i participació pública al llarg de l'aplicació del Pla. Donar suport a una nova legislació que procuri per la prevenció i per la responsabilitat del productor (inclosos sistemes de devolució i retorn - SDDR).

2. Establir objectius de prevenció i recollida selectiva neta quantificables amb l'objectiu de recuperar un 70% de la brossa i/o produir menys de 100 kg/hab/any de rebuig en dues legislatures.

3. Contemplar la possibilitat de construir una planta agrícola de compostatge o planta de compostatge descentralitzada.

4. Avaluar la viabilitat de la implantació recollida porta a porta per als residus domèstics.

5. Realitzar auditories de producció de residus comercials i implantar la recollida porta a porta, almenys per als residus comercials (total o per algunes fraccions).

6. Adoptar mesures de prevenció de residus i de compra verda en el funcionament de l'Ajuntament.

7. Promoure la reutilització i els circuits de reparació de productes. I facilitar l'accés d'empreses d'economia social als productes reutilitzables.

8. Implantar un sistema d'incentius econòmics per promoure la prevenció de residus i la participació en la recollida selectiva en quantitat i qualitat.

9. Augmentar el preu de l'abocador o incineradora, en el cas d'instal·lacions de titularitat municipal.

10. Oposar-se a qualsevol tipus d'incineració del rebuig del municipi.


Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook