Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Divendres, 23 de novembre del 2012

L'ACCC té més influència a les xarxes socials que la direcció general de Recerca

Fent servir el sistema Kred d'anàlisi de l'impacte a internet -un dels més fiables de la xarxa-, l'Associació Catalana de Comunicació Científica (ACCC) té més influència a les xarxes socials que la direcció general de Recerca de la Generalitat.
Les xarxes socials s'han convertit en canals importants en la comunicació i la divulgació de la ciència. Aquest és un dels motius de l'interès per saber, per exemple, l'impacte de l'activitat en comunicació de les institucions i centres de recerca. Per tenir una primera impressió d'aquesta realitat a Catalunya resulta molt interessant la lectura de l'article 'Mètriques 2.0 del sistema català d'R+D' publicat al bloc 'L'ase quàntic' de Xavier Lasauca. Sota aquest títol una mica academicista es troba una explicació molt interessant de l'ús de les xarxes socials per part dels organismes de la Generalitat amb competències en recerca i dades actualitzades sobre el seu impacte o influència (nombre de seguidors/visitants). L'article facilita també un enllaç a la la 'Guia d'usos i estil a les xarxes socials de la Generalitat de Catalunya' i a l'informe trimestral que publica la Generalitat sobre l'impacte en les xarxes socials de les eines de l'àrea de recerca.

Per conèixer la influència d'una persona o institució a les xarxes socials es poden fer sistemes 'cassolans' com mirar el número de seguidors a Twitter però també existeixen sistemes una mica més sofisticats com Kred. L'informe de Xavier Lasauca dones dades d'aquest i altres sistemes de mesura. Però, sense mala intenció, podem mirar per sobre les dades Kred i trobarem puntuacions com aquesta

Direcció General de Recerca: Influència 697 punts (sobre 1.000) Outreach (o abast): 5 punts (sobre 12)
Recerca en Acció: Influència 616 Outreach 3

El centre de recerca de Catalunya amb una puntuació Kred més alta és l'Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreres: 730 punts d'influència i 3 d'outreach

L'article de Xavier Lasauca no aporta dades d'altres entitats o plataformes però si es consulta el sistema Kred i es demanen les dades de l'Associació Catalana de Comunicació Científica es pot comprova que el seu grau d'Influència és de 733 punts i el seu Outreach level és 7.

En el treball de Lasauca hi ha més dades interessants, com per exemple, el nombre de seguidors a twitter i facebook dels centres de recerca de Catalunya. No tots els centres tenen compte en aquestes xarxes i alguns d'ells tenen una influència alarmantment baixa.

http://lasequantic.wordpress.com/
http://kred.com/


Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Un article de...

 -  -  -
Joaquim Elcacho
periodista ambiental i científic

Enllaços

Kred L'ase quàntic