Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dijous, 5 de març del 2020

Espigoladors, un dels agents impulsors de la nova llei per a la reducció del malbaratament alimentari

El dia 4 de març del 2020 el Parlament va aprovar per unanimitat la Llei sobre la reducció del malbaratament alimentari. L?objecte d?aquesta llei, pionera en tot Europa, és la posada en marxa d?actuacions de prevenció que redueixin les pèrdues i el malbaratament alimentari en tots els estadis de la cadena de producció i distribució d?aliments. La Fundació Espigoladors hem estat una de les entitats impulsores d?aquesta. Hem participat en les sessions de treball i vam tenir l'oportunitat de viure de ben a prop la seva votació.
La clàusula quarta d’aquesta nova llei regula l’espigolament, que defineix com una activitat sense ànim de lucre que contribueix a la reducció de les pèrdues i el malbaratament. En aquest sentit, es publicarà una Guia per a l’Espigolament segur que hem elaborat conjuntament amb el Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca.

La llei també estableix la creació d’un Pla Estratègic Català per a reduir les pèrdues i malbaratament alimentari amb dotació pressupostària pròpia. L’Administració Pública en serà l’encarregada, i entre altres mesures, també haurà de facilitar la creació d’espais i sistemes de distribució d’excedents alimentaris. Així mateix, la llei estableix que tots els agents agroalimentaris han de crear i aplicar un Pla de Prevenció de pèrdues i malbaratament. Aquests també hauran de quantificar les que generen anualment amb la seva activitat i retre’n comptes davant de la Generalitat.

Actualment les dades sobre pèrdues i malbaratament són molt escasses, i per tant aquesta clàusula és clau per a poder seguir treballant en solucions innovadores que reverteixin aquesta problemàtica social i mediambiental. Pel que fa a l’àmbit de la restauració i l’hostaleria, la nova norma estableix que els establments han de facilitar que consumidors que es puguin endur els aliments que no han consumit. Per altra banda, els menjadors escolars hauran d’establir programes educatius enfocats a la reducció del malbaratament alimentari. Per a la Fundació Espigoladors, l’aplicació d’aquesta nova llei propicia la creació d’un marc de treball favorable per a la nostra activitat. Així mateix, ha posat de manifest l’interès de l’Administració i de diverses entitats i sindicats agraris de posar fi a les pèrdues i el malbaratament alimentari. Celebrem la seva aplicació i seguirem treballant en la creació d’incidència política, un eix que ens ajuda a dur a terme canvis reals.

Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Un article de...

 -  -  -
Fundació Espigoladors