Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dilluns, 16 de novembre del 2009

Implica't amb el teu territori

Els experts defineixen el paisatge com el rostre del territori. Com succeeix en el rostre d?una persona, un paisatge no només ens mostra les característiques físiques sinó que també hi podem observar aspectes de la seva personalitat o el seu estat anímic. No és només una suma de components, sinó que el paisatge és el continent d?una multitud d?elements (naturals i humans) i alhora és també el contingut on s?expressen un conjunt de relacions no sempre fàcils entre aquests elements, com a producte de combinació de la percepció de la seva població i la dinàmica d?elements culturals i naturals que s?hi desenvolupen.
És en aquest sentit que la implicació ciutadana en la definició del nostre paisatge es mostra no únicament desitjable sinó també inevitable. Des de les administracions públiques s'emprenen nombrosos programes per a la recuperació i conservació de valors naturals i culturals presents al territori, però hi ha altres fórmules per facilitar la restauració i conservació del territori que estan liderades per la societat civil organitzada. En aquest principi es fonamenta l'anomenada custòdia del territori, una filosofia nascuda als Estats Units d'Amèrica a finals del segle xix que intenta generar la responsabilitat dels propietaris i dels usuaris del territori en la conservació i el bon ús dels seus valors per mitjà d'acords voluntaris. Al nostre país existeixen moltes organitzacions sense afany de lucre que endeguen iniciatives de custòdia del territori. En molts casos, aquesta activitat consisteix en l'actuació directa en el territori mitjançant grups de voluntariat, mentre que en d'altres és el mateix propietari o gestor del terreny qui adquireix compromisos d'actuació. En uns i altres casos, la participació de tots nosaltres és essencial per aportar recursos personals i materials.

Si no defineixes el teu paisatge, algú altre ho farà per tu, i si et descuides, contra tu.


Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Un article de...

 -  -  -
CADS
Consell Assessor pel Desenvolupament Sostenible