Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dimecres, 2 de maig del 2012

Energies renovables, una altra aposta de futur que el govern central vol perdre

El govern català ha aprovat el projecte de nou Pla d'Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 donant especial importància a l'estalvi, l'eficiència i la lluita contra el canvi climàtic, un plantejament tan innovador com a necessari. Un dels apartats que cal analitzar amb més detall és el d'energies renovables.
Tot i que la proposta no millora substancialment els objectius marcats pels dos plans d'energia anteriors, és de destacar que en les circumstàncies actuals el govern mantingui les renovables entre les prioritats energètiques del país. Per contra, el govern central no fa cap favor al futur del conjunt de l'Estat, i tampoc a Catalunya, mantenint una moratòria indefinida sobre les noves implantacions d'energies renovables.

És gairebé impossible que cap empresa estatal o internacional pensi a treballar aquí (fabricar o instal·lar centrals) si no disposa d'una mínima seguretat sobre el marc legal i la viabilitat d'una potencial inversió. A banda de la moratòria, no seria gens estrany que elscanvis que s'estan començant a introduir a Red Eléctrica de España -ara clarament sota control de persones de confiança del PP- posin en perill algunes de les millores introduïdes els últims anys en la
gestió de les renovables i l millora de les infraestructures elèctriques.

Si comentaven que sense ciència no hi ha futur, sense energies renovables, tampoc.

Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Un article de...

 -  -  -
Joaquim Elcacho
periodista científic i ambiental

Imatges

Enllaços

Pla d'Energia i Canvi Climàtic 2012-2020. Document provisional