Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dimecres, 12 de gener del 2011

Conèixer, per estimar i respectar

L'educació és una peça clau a l'hora de promoure el desenvolupament sostenible i augmentar la capacitat de les poblacions per abordar les qüestions ambientals i de desenvolupament. L'educació acadèmica, així com la no-acadèmica, són indispensables per modificar les actituds de les persones, de manera que tinguin la capacitat d'avaluar i abordar els reptes que planteja la sostenibilitat.
A Catalunya, l'educació ambiental s'aborda a l'educació formal mitjançant l'Agenda 21 escolar, en què tot el personal de les escoles -alumnes, professorat, monitors, personal no docent i famílies- s'impliquen en l'execució d'un projecte d'educació, participació i implicació cívica que implanten, cada cop més, els centres educatius. Una altra iniciativa interessant és el Programa Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya, que té per objectiu ajudar les escoles perquè incorporin la dimensió ambiental tant en la pròpia gestió del centre com en els programes educatius. En el curs 2009-2010, 330 centres escolars catalans disposaven del distintiu d'Escola Verda. L'educació ambiental també ha arribat a les universitats catalanes, que han anat incorporant estudis específics sobre medi ambient i continguts ambientals a les disciplines tradicionals. En aquest sentit, des del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya s'elaboren recursos educatius i seminaris adreçats al professorat universitari i, conjuntament amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, materials didàctics sobre bones pràctiques ambientals per a les diferents famílies professionals.

També, amb l'objectiu de promoure l'adequada formació i difusió de la cultura de la sostenibilitat entre el personal de les administracions públiques, el Pla de Sostenibilitat de la Vicepresidència ha posat en marxa diferents activitats formatives i informatives de l'equip humà, i el Programa de bones pràctiques ambientals en oficines ha desenvolupat recentment una web orientada a conscienciar sobre la protecció del medi ambient en l'administració de la Generalitat de Catalunya

Pel que fa a l'educació no formal, els ciutadans cada cop tenim més recursos a l'abast per adquirir coneixements sobre medi ambient: des de les sortides i cursos que organitzen els centres excursionistes, en què podrem conèixer i apreciar els valors naturals del nostre país, fins a les activitats que ofereixen els centres d'educació, les entitats ambientalistes, els centres d'educació ambiental, alguns punts verds, centres cívics o els propis ajuntaments. Només cal informar-se'n!Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Un article de...

 -  -  -
CADS
Consell Assessor per el Desenvolupament Sostenible