Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Article d'Opinió

Dijous, 21 de setembre del 2017

Comunicat de les universitats i centres de recerca

A continuació, trobareu el comunicat emès ahir pels Centres de Recerca i Universitats de Catalunya amb caràcter extraordinari i urgent en referència a la situació creada a Catalunya com a conseqüència de les últimes actuacions del Govern de l'Estat espanyol.
Avui s'han reunit els màxims representants del conjunt d'universitats i centres de recerca de Catalunya (una seixantena d'institucions que representen prop del 90% del sistema) per valorar la situació creada a Catalunya de resultes de les actuacions de l'Estat espanyol en els darrers dies. A la reunió hi han assistit també representants dels sindicats i de les associacions d'estudiants.

S'ha constatat, per una banda, que s'ha atemptat a l'honorabilitat de les institucions acadèmiques i de recerca de Catalunya amb la publicació d'una llista per part del Ministerio de Economía y Hacienda. Aquest llistat s'ha fet arribar a les entitats bancàries per tal de bloquejar i posar sota control l'activitat de gestió econòmica ordinària sense cap mena de comunicació prèvia i directa a les universitats i els centres de recerca. Aquest fet posa en risc l'activitat acadèmica i de recerca, fins i tot quan aquesta és finançada amb recursos de la Unió Europea o amb fons privats. Aquest fet pot malmetre greument el sistema universitari i científic català, altament competitiu internacionalment i que s'ha edificat amb tant d'esforç al llarg de les darreres tres dècades

És per això que les entitats assistents:
1. exigeixen a les autoritats competents de l'Estat espanyol la reversió immediata d'aquests mesures totalment insòlites i inacceptables;
2. comunicaran a les instàncies europees i internacionals la greu situació de crisi derivada d'aquestes actuacions.

D'altra banda, pel que fa a les mobilitzacions que es puguin produir en els propers dies, l'Associació Catalana d'Universitats Públiques (ACUP) manifesta que una de les funcions de les universitats és formar professionals altament qualificats i alhora ciutadans crítics i responsables socialment. En aquest sentit, els rectors de les universitats catalanes acordaran en breu patrons comuns per facilitar la participació dels estudiants, del personal docent i investigador i del personal d'administració i serveis a les mobilitzacions que es puguin dur a terme.

Barcelona, 21 de setembre de 2017

Comparteix aquest article

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Un article de...

IEEC / Institut d'Estudis Espacials de Catalunya