Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 8 d'agost del 2010

Ventalls, minicontenidors de brossa i polseres, a les platges de cinc municipis del Maresme

L'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació distribuirà el proper diumenge, 8 d'agost, els materials de la seva campanya d'estiu Cuida les platges i cuida't tu a les platges, passeigs marítims, oficines de turisme i càmpings de Arenys de Mar, Caldes d'Estrac, Canet de Mar, Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montalt.
La campanya Cuida les platges i cuida't tu inclou el repartiment, a les 87 platges dels 25 municipis costaners de la província, del següent material:
- 150.000 unitats de mini contenidors de brossa petita i cendrers portàtils;
- 200.000 ventalls en català/castellà i 20.000 en francès i anglès (als cinc municipis amb més presència forana) amb informació sobre mesures de protecció solar, picades i bany;
- 20.000 fulls sobre les polseres identificatives per a nens i nenes i la dotació corresponent d'aquestes als llocs de socors;
- i 80.000 tríptics sobre què cal fer per evitar i curar les picades de medusa.i 80.000 més i 6.000 cartells sobre el conjunt de la campanya. També, es preveu la instal·lació, per complementar els ja existent de les campanyes passades, de:
- 50 senyals avançats de platges, com a reforç visual dels llocs de socors;
- i 50 cartells magnètics infoplatja, ubicats als llocs de socors amb informació meteorològica permanent de l'estat de la mar i de la platja.

A més, els ajuntaments realitzen el manteniment de les seves infraestructures del servei de salvament i socorrisme amb el suport econòmic de la Diputació (torres de vigilància, llocs de socors, embarcacions de salvament, intervenció immediata, balisament, anàlisi microbiològica de les sorres...) i compten aquesta temporada amb l'ajuda específica de 825.000 euros per garantir les condicions de seguretat i salubritat a les platges dels 25 municipis del litoral barceloní (excepte Barcelona).

L'Àrea de Salut Pública i Consum de la Diputació presta suport econòmic i tècnic als municipis del litoral barceloní de menys de 300.000 habitants perquè puguin donar compliment a les competències, que en matèria d'activitats i serveis a prestar a les platges, els atorga la normativa de règim local, la Llei de Costes 22/1988, de 28 de juliol i l'Ordre ministerial de 31 de juliol de 1972 de les normes per a la seguretat humana en llocs de bany. La Diputació dóna suport així a 25 ajuntaments amb un total de 87 platges.

Segons la diputada de l'Àrea, Dolores Gómez, «en comparació amb la campanya de 2008, la Diputació ha constatat que el 2009 ha disminuït en un 10% els serveis prestats pels llocs de socors». L'estudi de la campanya de 2009 mostra que també s'ha incrementat l'ús de cadires de vigilància en comptes de les torres i el nombre de vehicles de transport aquàtic lleugers en detriment dels de motor. Per afavorir la seva actuació, s'han instal·lat cinc nous canals d'entrada i sortida d'embarcacions. D'altra banda, amb les visites tècniques a les platges s'ha comprovat que ha disminuït el nombre de pals de bandera en ús i s'ha homogeneïtzat la senyalització de tots els llocs de socors.

Article: Redacció
Font: Diputació

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook