Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 28 de març del 2021

Unió de Pagesos guanya les Eleccions Agràries

El sindicat Unió de Pagesos amb el 55,04% dels vots és la força més votada a les Eleccions Agràries de Catalunya, seguida de JARC amb el 30,15%, ASAJA amb el 11,12% i UPA amb el 2,57%. Amb aquest resultat, Unió de Pagesos es manté com a força sindical agrària majoritària en les setenes eleccions agràries, La participació en aquests comicis, que s'han fet en format electyònic, ha estat del 35,82 %
  -  -  <br />  <br />

Joan Caball, coordinador nacional d'Unió de Pagesos, en la compareixença a la roda de premsa on ha valorat els resultats de les eleccions agràries


Amb un 55,04% dels vots Unió de Pagesos (UP) ha estat l’organització agrària que ha obtingut més vots a les eleccions per determinar la representativitat de les organitzacions professionals agràries a Catalunya. La segueixen Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC), amb un 30,15%, l’Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA), amb un 12,73% i la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), amb un 2,57%. Aquestes dues últimes organitzacions agràries no obtenen el 15% requerit i no aconsegueix representativitat. D’aquest manera, UP obté 6 representants a la Taula Agrària i JARC, 4.

Els resultats per vegueries i comarques: http://gencat.cat/agricultura/resultats-eleccions-agraries.

Pel que fa a la participació, ha estat del 35,82%, en front al 53,98% de les últimes eleccions del 2016.  També es pot consultar per comarques i vegueries en aquest enllaç: http://gencat.cat/agricultura/participacio-eleccions-agraries 

Unió de Pagesos valora que la caiguda de la participació es deu a les circumstàncies excepcionals a causa de la pandèmia, que també han obligat el sindicat a fer una campanya amb menys contacte directe amb l’electorat

Dels 7.382 vots, 6.495 han estat de professionals autònoms i 887 d’empreses. D’altra banda, un 35% del votants han optat per votar remotament i la resta ho han fet des d’algun dels 209 punts d’assistència al vot electrònic.

Unió de Pagesos vol fer  servir la seva força perquè tirin endavant les reivindicacions de la pagesia davant del Govern de la Generalitat, que està per constituir-se, el Govern de l’Estat i les instàncies europees

A Catalunya el sindicat reclama una 
llei que reguli el funcionament de les llotges i mercats en origen. Per a Unió de Pagesos també és necessari un decret llei per deixar sense efecte les obligacions addicionals del Decret de gestió de la fertilització, per ajustar-lo estrictament a les obligacions europees, així com una llei per al salvament d’empreses en crisi, ja que cal disposar permanentment d’instruments eficaços que ajudin a pal·liar aquestes situacions amb finançament, ajuts de minimis i ajuts de reestructuració.
Davant del progressiu envelliment de la pagesia a Catalunya, que en 20 anys ha passat d’un 24,6% de titulars de les explotacions de 65 anys o més a un 38,2% actual, el sindicat vol que es reguli per llei el mercat de la terra i la creació d’un Fons Autònom de Terres i Drets Agraris, per evitar l’especulació i acaparament, especialment amb activitats no agràries, i que obligui a tenir les finques netes a càrrec dels propietaris de les finques abandonades.

Quant al model d’implantació d’energies renovables que afavoreix l’actual especulació i la depredació dels espais agraris són necessàries modificacions legals en la llei d’urbanisme, amb una nova regulació per adequar els sòls urbanitzables qualificats com a industrials a sòls industrials per a polígons d’energies renovables; l’acotació de la massificació en la implantació de parcs eòlics i la priorització de la proximitat de la producció als centres de consum i la limitació del nombre absolut d’hectàrees municipals. També calen modificacions per incorporar els principis inclosos a la Llei dels espais agraris en l’urbanisme, la planificació territorial i de les infraestructures viàries.

D’altra banda, davant de la gestió ineficient de la fauna salvatge, que comporta costos i pèrdues importants per a la pagesia, el sindicat impulsarà una llei de caça. Unió de Pagesos també promourà una nova llei de muntanya que garanteixi la continuïtat i el desenvolupament sostenible de les activitats agropecuàries i forestals.

A l’Estat, Unió de Pagesos reclama la modificació de la Llei de la cadena alimentària perquè acoti la posició de domini i la revenda a pèrdues real, i reivindica la figura de l’agricultor genuí i el sostre d’ajut per reequilibrar la Política Agrària Comuna i superar, així, l’actual aplicació injusta i les futures retallades a la renda.


Article: MónSOStenible
Font: DARP /unió de Pagesos

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook