Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 16 de juliol del 2010

Turisme Sostenible al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac

Fer turisme sostenible significa conèixer un determinat territori d'una forma integral i sense malmetre el seu entorn. Natura i paissatge no ha d'estar renyit amb gastronomia i oci sempre que les propostes siguin respectuoses tant amb l'entorn com en la manera d'apropar-s'hi. D'alguna manera això és que s'ha fet al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac amb la redacció d'un programa d'actuacions que compagini la descoberta del territori i la seva conservació amb les expectatives de les empreses turístiques del territori.
Representants dels ajuntaments dels municipis del Parc, entitats científiques, conservacionistes, Consorcis de promoció turística, restaurants, empreses d'educació ambiental i empreses turístiques del sector privat han participat a
la tercera sessió del Fòrum Permanent de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac celebrada al municipi de Talamanca (14-7-2010).

Aquesta era la tercera reunió de treball del Fòrum Permanent des de primers d'any per tal de redactar conjuntament el dossier de candidatura de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. En aquesta ocasió, el Fòrum Permanent va aprovar el document de l'estratègia, on s'esbossen les principals idees i objectius que orienten les línies de gestió a seguir basades en el turisme sostenible. En aquest mateixa sessió es va treballar en grups per tal de redactar el programa d'actuacions amb la pretensió que es duguin a terme a cinc anys vista. En aquest cas el Fòrum havia de validar les actuacions previstes, i proposar-ne de noves, dins els objectius de la Carta.

La pròxima sessió del Fòrum Permanent tindria lloc a Sant Llorenç Savall, coincidint amb els actes del mil•lenari del municipi i serviria per presentar el dossier de candidatura. D'aquesta manera es clourà el procés de redacció del dossier, que és la mostra del treball en equip per tal de millorar i fer possible el turisme sostenible en l'àmbit de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.


Carta Europea de Turisme Sostenible
La CETS neix amb la idea de garantir que l'ús públic del parc natural es desenvolupi de forma compatible amb la conservació minimitzant els impactes negatius que pot tenir el turisme, així com per contribuir al desenvolupament socioeconòmic local que genera l'activitat turística.
La Carta Europea de Turisme Sostenible és una eina de gestió que ajuda a les àrees protegides a millorar contínuament en el desenvolupament de l'activitat turística, tenint en compte les necessitats del medi ambient, la població local i les empreses turístiques locals. És elaborada conjuntament per representants dels espais naturals protegits, entitats conservacionistes i els empresaris turístics. La Carta és una metodologia que orienta pas a pas el procés de planificació del turisme sostenible i es concreta en un compromís i un acord voluntari entre els gestors dels espais naturals protegits i les empreses del sector, per l'aplicació dels principis de sostenibilitat, on les estratègies són definides de forma participada per tots els actors involucrats en el desenvolupament de l'activitat.

Els objectius fonamentals de la Carta són fomentar el coneixement i suport als espais protegits d'Europa per tal que les generacions futures puguin disfutar d'aquests espais; i millorar el desenvolupament i la gestió del turisme dels espais protegits tenint en compte les necessitats del medi ambient, dels residents locals, empreses i visitants.
El procés per l'obtenció de la Carta implica mantenir una relació estreta de col•laboració amb els actors locals (administracions públiques, empresaris turístics, associacions...) per definir de manera conjunta, a través d'un minuciós procés participatiu, una estratègia i un pla d'acció a 5 anys per desenvolupar un turisme sostenible al territori.


Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook