Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 22 de juliol del 2016

Sis comarques catalanes han assolit l'objectiu europeu de recollida selectiva per al 2020

La comarca d'Osona se situa al capdavant en qualitat de recollida, seguida del Pallars Sobirà, la Terra Alta, La Segarra i l'Alt Urgell. L'any 2015 es van generar a Catalunya 3,7 milions de tones de residus municipals, que corresponen a 1,35 quilos de deixalles per habitant i dia. Del total dels residus municipals, es van recollir selectivament el 39%, és a dir, 1,4 milions de tones, que representa un 3,7% d'increment respecte el 2014.
De la fracció resta -la que no es recull de forma selectiva- ha augmentat més d'un 11% la que es deriva a plantes de tractament mecànic i biològic, que permeten recuperar una part dels materials. Ha disminuït un 15,6% l'entrada a abocadors com a destí primari i un 6,8% la que s'envia a incinerar.  Aquestes són dades extretes del balanç estadístic de residus municipals de l'any 2015,

El balanç estadístic de residus municipals del 2015, que ha presentat aquest dilluns el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, acompanyat pel director de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC), Josep Maria Tost indica que l''any 2015 es van generar a Catalunya 3,7 milions de tones de residus municipals. Aquestes dades indiquen un lleuger repunt respecte l'any anterior (1,33 kg/hab/dia).  "No en tenim prou, hem de ser més ambiciosos i reactivar intensament la recollida selectiva i, per això, estem preparant una nova campanya de sensibilització que no només explicarà com fer-ho, sinó també que cal fer-ho", ha destacat Rull. Per fraccions, destaca la recuperació del paper i cartró, la ferralla, el tèxtil, i els residus provinents d'aparells elèctrics i electrònics, que havien acusat els darrers anys els factors associats la recessió econòmica, com la retracció i la racionalització del consum i també els furts de materials valuosos en contenidors de les grans ciutats i també en deixalleries.

La recollida del paper i cartró ha augmentat en un any un 9,8%; la dels envasos lleugers, un 3%; la de ferralla, un 19%; la dels aparells, un 18,5%; i la del tèxtil, un 2,4%. Malgrat que la fracció orgànica ha quedat pràcticament estabilitzada, (-0,73%). Recula el vidre un 2,1%.

Josep Maria Tost ha valorat l'esforç de la ciutadania en l'autocompostatge i malgrat que ha incrementat en més d'un 26%, ha opinat que "és una assignatura pendent, ja que s'ha de consolidar a l'alçada dels països europeus".

La recollida selectiva arriba al 60% a Osona
Sis comarques catalanes han assolit l'objectiu europeu previst per a l'any 2020 de recollir el 50% dels residus de forma selectiva: Osona, la Segarra, el Montsià, el Pallars Sobirà, el Moianès i la Terra Alta. Osona, que encapçala el rànquing, arriba a recollir selectivament el 60% dels residus que recull. Pel que fa a la qualitat de la recollida selectiva, un cop extrets els impropis -els residus que s'han dipositat en contenidors equivocats-, Osona continua encapçalant el rànquing, seguida de les comarques del Pallars Sobirà, La Terra Alta, La Segarra i l'Alt Urgell. Rull ha posat en valor que "tenim comarques que acrediten que és possible assolir els objectius i és per això que des de la Generalitat ens oferim a acompanyar els ajuntaments que vulguin desplegar el porta a porta per incentivar la recollida selectiva", ha convidat.

El 2015 es van gestionar 2,2 milions de tones de fracció resta -la que no es recull de forma selectiva, un 0,48% més que a l'any anterior. Aquesta fracció continua la tendència cap al tractament previ -amb el trasllat a plantes que separen alguns materials aprofitables- en detriment del dipòsit controlat com a destí primari. Menys de la meitat de la resta té com a destí directe la incineració o l'abocador. L'optimització d'infraestructures que s'està duent a terme, amb el consens del món local, afavoreix que cada vegada més les plantes de tractament d'aquesta fracció optimitzin els resultats.

El 40,3% dels residus va a dipòsit controlat
A l'any 2015 han anat a dipòsit controlat un total d'1,49 milions de tones de residus, entre la fracció resta i els rebutjos de les plantes de tractament. Respecte a la generació de residus municipals (3,7 milions de tones) representa el 40,3%, mentre que l'any 2014 aquest percentatge va ser del 43,4%.

L'any 2030 només entre el 5 i el 10% dels residus municipals generats han de tenir com a destinació el dipòsit controlat, segons els esborranys actuals de la Directiva europea d'abocadors.

Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook