Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 26 de desembre del 2020

S'inicia el pagament dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pel DANA o pel Glòria

El 23 de desembre es van començar a pagar els ajuts que el Departament d?Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya va publicar, el 4 de juny de 2020, de l?Ordre que aprovava les bases reguladores dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels aiguats d'octubre de 2019 o pel temporal Glòria de gener de 2020, modificada per l?Ordre ARP/167/2020, de 5 d'octubre. L?objectiu d'aquests ajuts, que s?inscriuen en les mesures urgents impulsades pel Govern català per a pal·liar els danys ocasionats pels esmentats temporals, és la recuperació del potencial productiu de les parcel·les afectades per a garantir la viabilitat econòmica de les explotacions.
El 10 de juny de 2020 es va publicar la Resolució que convocava els esmentats ajuts, amb una dotació pressupostària inicial de 4.100.000. El  19 d’octubre es va publicar la Resolució ARP/2539/2020, de 5 d'octubre, que ampliava aquest dotació fins els 6.387.141,00 euros.

Es van presentar 516 sol·licituds i, amb les resolucions definitives publicades a e-tauler els dies 4 de novembre i 21 de desembre de 2020, es van aprovar un total de 387 expedients per un import de 5.506.084,80 euros, que s'han començat a pagar a partir del 23 de desembre

D’aquests 387 expedients, 33 no van justificar les actuacions, 8 presentaven incidències i estan pendents de certificació, i 346 s’han certificat positivament, per un import total de 5.076.310,03 euros.

Per a més informació, i mapes de distribució del pagament: http://agricultura.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/201223_not_pagament_ajuts_aiguats_gloria_2020

Article: MónSOStenible
Font: DARP

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook