Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Diumenge, 7 de maig del 2017

Segona fase d'injecció de sediments al riu Ebre per buscar solucions per evitar la regressió i subsidència del seu delta

Aquests dies s'han fet les proves per injectar fins a 80 tones de sediments al tram final del riu Ebre per analitzar el seu transport al riu i com es reparteix sobre la plana deltaica. Els treballs estan programats dins dels treballs del Projecte LIFE Ebro-Admiclim, que pretén elaborar un model de transport de sediments al tram final del riu Ebre per fer, en el futur, propostes d'alliberament de sediments des dels embassaments.
El projecte està liderat per l'IRTA, i hi participen també, com a socis, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT), la Comunitat de regants del marge esquerra del Delta, i la Universitat de Còrdova

Aquesta setmana s'ha dut a terme una prova d'injecció de sediments, dividida en dues fases, al riu Ebre. El dimecres, 3 de maig, es van iniciar els treballs amb la injecció d'unes 40 tones de sorra al riu Ebre, amb un cabal proper a 600 m3/s. La prova es repetirà aquest divendres a Benifallet amb un volum de sediment i un cabal circulant de 200 m3/s. A banda de la injecció de sediment, es fa un seguiment de l'evolució de la terbolesa del riu mitjançant mostrejos al riu i imatges registrades mitjançant drons.

Aquestes proves serviran per calibrar un model de transport de sediments que s'està desenvolupant amb l'objectiu de dissenyar i analitzar la viabilitat de diferents alternatives d'aportació de sediments des de l'embassament de Riba-roja per mitigar els impactes sobre el delta de l'Ebre, donada la seva subsidència natural i els models de pujada del nivell del mar.

El model de transport de sediments també contempla la possibilitat d'injectar sediments de la planta potabilitzadora del Consorci d'Aigües de Tarragona (CAT) directament als canals de reg, i s'ha calibrat mitjançant la realització de dues proves d'injecció realitzades durant l'any 2016. S'ha analitzat la qualitat d'aquests sediments, i s'ha comprovat que és bona i que és viable mitjançant injeccions controlades als canals de reg.

Aquest model l'està desenvolupant la Universitat de Córdoba dins el marc del projecte europeu LIFE EbroAdmiclim. Aquesta iniciativa planteja accions pilot de mitigació i adaptació al canvi climàtic al delta de l'Ebre, mitjançant un enfocament de gestió integrada de l'aigua, del sediment i dels hàbitats (arrossars i zones humides). Les principals accions pilot d'adaptació estan orientades a l'aportació de sediment del riu Ebre cap al delta. L'objectiu és demostrar la viabilitat de restaurar el flux de sediment de forma permanent, tant des d'una planta potabilitzadora d'aigua de l'Ebre (CAT) com des dels embassaments del tram final del riu, pel que es requereix en primer lloc disposar d'una bona avaluació de la capacitat del transport del riu i dels canals.

Els resultats serviran per establir les directius d'un pla d'adaptació i mitigació del Delta de l'Ebre, que desenvolupa l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic

Aquest projecte està liderat per l'IRTA, i hi participa l'Agència Catalana de l'Aigua, l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic, l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el Consorci d'Aigües de Tarragona i els regants del marge esquerra del delta. L'ACA ha signat un conveni amb l'IRTA per analitzar quins serien els cabals de crescuda que caldria realitzar per transportar aquests sediments i poder establir uns cabals generadors adequats que complementin el règim de cabals ecològics al tram final del riu Ebre.

Article: MónSOStenible
Font: DTS

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook