Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 15 de juny del 2010

Sant Vicenç dels Horts instal·la rellotges astronòmics per reduir el consum energètic i l'emissió de CO2

Sant Vicenç dels Horts ha endegat un projecte de renovació de les instal·lacions de l·enllumenat públic exterior amb l·objectiu de millorar l·eficiència energètica i la seguretat. Així, s·estan instal·lant rellotges astronòmics a tots els quadres de comandament, seixanta-nou, de la xarxa d·enllumenat públic i les seves línies d·alimentació que controlen tots els punts de llum de la ciutat. Aquests rellotges asseguraran el màxim aprofitament de la llum natural ja que modifiquen les hores d'encesa i aturada de l'enllumenat de forma progressiva segons l'època de l'any. A més, s'instal·laran elements més eficients, com lluminàries de tecnologia LED i se substituiran bombetes de vapor de mercuri per vapor de sodi. Aquestes actuacions suposaran una reducció en hores de funcionament d'unes 200 l'any, el 4,7% de l'energia consumida, i també es reduiran les tones de CO2 emeses a l'atmosfera.
El projecte també contempla tasques destinades a millorar la qualitat de les instal•lacions per garantir la satisfacció de la ciutadania, amb el bon funcionament sense aturades de la xarxa (per incidències i avaries), i amb una completa seguretat per a les persones.
La ubicació dels punts de llum i les seves característiques seguiran criteris de sostenibilitat, compliran les condicions d'estalvi energètic i econòmic, la no contaminació lumínica i produiran un mínim impacte visual i arquitectònic.

El projecte estarà enllestit a finals del mes de setembre. Suposarà una inversió de 235.000 euros, finançats a través del Fons Estatal per l'Ocupació i la Sostenibilitat Local.
Article: MónSOStenible
Font: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook