Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimecres, 24 d'abril del 2013

Regulació de la veda de la pesca d'arrossegament al litoral de Tarragona

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha establert determinats períodes de veda per a la modalitat de pesca d'arrossegament al litoral de Tarragona durant l'any 2013, com publicava ahir el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el DOGC. L'objecte de l?Ordre publicada avui és l'aturada biològica de la modalitat d'arrossegament a les aigües interiors de la costa de Tarragona.
Les aturades biològiques han estat un dels eixos d'actuació de la política pesquera comuna de la Unió Europea en relació amb la reducció de l'esforç pesquer, i han facilitat la reproducció i la supervivència durant els estadis de repoblament d'alevins d'algunes de les espècies objectiu de l'arrossegament i altres modalitats pesqueres. A Catalunya i a la resta del Mediterrani de l'Estat espanyol aquest tipus de mesures de gestió pesquera s'estan duent a terme amb efectivitat contrastada des de l'any 1991.

Per a l'any 2013 s'ha previst un calendari de vedes progressiu que s'inicia al mes de gener a les costes gironines, amb l'objectiu de protegir els alevins de gamba, i es desplaça en temps i en latitud cap a les comarques de Tarragona en defensa de l'etapa reproductiva de les principals espècies de peixos que són objecte de la modalitat de pesca d'arrossegament. L'establiment dels períodes de pesca continguts en aquesta disposició han estat consultats a la federació territorial de confraries de pescadors de Tarragona.

Així, dins les aigües interiors de Catalunya i per a la modalitat de pesca d'arrossegament, s'estableix per a les comarques de Tarragona les zones i els períodes de veda següents:

Zona 1. Àrea marítima compresa entre la demora de 176º, traçada des de la central tèrmica del terme municipal de Cubelles, en situació 41º 12'2 de latitud nord i 1º 39'4 de longitud est i la demora de 123º traçada des de la gola sud del riu Ebre, en situació 40º 40'9 de latitud nord i 0º 51'30 de longitud est, des de l'1 de maig de 2013 fins al 30 de juny de 2013, ambdós inclosos.

Zona 2. Àrea marítima compresa entre la demora de 123º traçada des de la gola sud del riu Ebre, en situació 40º 40'9 de latitud nord i 0º 51'30 de longitud est i la demora de 133º traçada des de la desembocadura del riu Sénia, en situació 40º 31'5 de latitud nord i 0º 31' de longitud est, des de l'1 de juliol de 2013 fins a l'1 de setembre de 2013, ambdós inclosos.
Article: MónSOStenible
Font: DAAM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook