Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 8 de novembre del 2019

El consum d'alguns peixos que poden contenir mercuri s'ha de limitar en determinats grups de població més vulnerable

El mercuri és un contaminant mediambiental que pot estar present en proporció variable en els productes de la pesca. La quantitat de mercuri en els peixos està relacionada amb la seva posició dins de la cadena tròfica, per tant, els peixos depredadors, de grans dimensions i de més llarga vida com el peix espasa, el tauró, la tonyina vermella o el lluç de riu tenen concentracions més altes.
 -  -  <br />  <br />

Des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició s'ha actualitzat la informació relacionada amb el consum de peix pel risc que tenen algunes espècies de contenir mercuri

Les dones embarassades o que estiguin planificant estar-ho, així com les que es trobin en període de lactància i els infants de menor edat, constitueixen la població més vulnerable per la ingesta de mercuri, ja que pot afectar el sistema nerviós central en desenvolupament, després del seu consum directe o mitjançant la placenta i la llet materna. 

 L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha distribuït 40.000 pòsters amb la nova informació que recull les espècies de peixos que poden contenir més quantitat de mercuri i la població més vulnerable a aquest consum -  -  <br />  <br /> L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició ha distribuït 40.000 pòsters amb la nova informació que recull les espècies de peixos que poden contenir més quantitat de mercuri i la població més vulnerable a aquest consum

Si bé des de l'any 2011 ja es disposa de pautes de consum recomanades per l'l'Agència Espanyola de Seguretat Alimèntaria i Nutrició (AESAN), per a certes espècies de peix i en determinats grups de la població, l'aparició de nova informació científica i tècnica fa necessària la seva revisió i major difusió entre les persones consumidores.

Per això, l'AESAN, ha distribuït, en col·laboració amb les autoritats sanitàries autonòmiques i altres parts interessades, 40.000 pòsters amb la nova informació que recull les espècies de peixos que poden contenir més quantitat de mercuri i la població més vulnerable a aquest consum. Els pòsters es preveu que siguin exposats en els centres d'atenció primària i hospitals.

Article: MónSOStenible
Font: AESAN

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook