Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 20 de febrer del 2015

Recerca i tecnologia, factors clau per a la gestió sostenible de l'aigua a les ciutats

Un centenar de persones, provinents d'onze països d'Europa, Amèrica i l'Orient Mitjà, han participat a l'encontre internacional sobre una gestió sostenible de l'aigua a les ciutats. L'encontre, centrat en facilitar el coneixement i l'intercanvi d'experiències sobre la gestió de l'aigua entre diferents territoris, ha servit per conèixer experiències de ciutats de Caifòrnia i també Melbourne, territoris que tenen molts punts en comú per la seva climatologia i recursos hídrics amb Catalunya.
La jornada, organitzada per la Diputació de Barcelona, NetWercH2O i la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, ha estat inaugurada pel diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient i i president de la Xarxa, Joan Puigdollers, juntament amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua , Jordi Agustí, i el director de la Fundació CTM i president de NetWerchH2O, Miquel Rovira.

En la inauguració de la jornada, celebrada el 20 de febrer, el diputat d'Espais Naturals i Medi Ambient, Joan Puigdollers, ha remarcat la responsabilitat del món local en garantir la qualitat i quantitat del subministrament d'aigua, així com el seu sanejament, i fer-ho d'una forma sostenible. En aquest aspecte, el factor energia és clau, perquè estem davant d'un repte important a l'hora de gestionar aquest servei que s'ha de basar en el principi d'autosuficiència energètica.

Puigdollers ha destacat també la importància de la recerca en noves tecnologies per una bona gestió i aprofitament dels recursos hidràulics, que han d'ajudar a ser més eficients. En aquest sentit ha destacat que, gràcies a la tecnologia, s'han aconseguit fites importants, impensables fa uns anys, com per exemple la qualitat de les aigües residuals, que un cop tractades fan possible de nou el seu consum, o el mateix fet d'haver tornat a portar vida als nostres rius gràcies a les tècniques actuals de depuració.

La trobada ha comptat també amb la presentació d'experiències i noves tecnologies en el tractament, depuració i qualitat de les aigües tant per part de centres de recerca d'empreses i d'universitats, com també per l'intercanvi d'iniciatives com EIP Water (Cooperacions d'Innovació Europea en Aigua); European Water Association, i NetWercH2O.
Article: MónSOStenible
Font: Diputació de Barcelona

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook