Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dijous, 14 de desembre del 2017

Pla Pilot per reduir els danys dels senglars

A la comarca dOsona s'han identificat els principals problemes que genera aquesta espècie en un àmbit geogràfic on els danys se situen a la plana agrícola i a certs trams de la xarxa principal de carreteres. El Pla amplia els límits als massissos forestals que envolten la comarca i que constitueixen el nucli de la població de senglars per ser on aquest troba les condicions ambientals adequades per al seu creixement. El Pla, que te com objectiu reduir els danys a l'agricultura, els accidents de trànsit i equilibrar les poblacions de seglar, s'aplicarà en una superfície aproximada de 187 mil hectàrees, i inclou principalment els municipis de la zona nord-est de la comarca que són els que presenten més densitats de senglar així com alguns municipis de les comarques veïnes del Ripollès, la Selva, Garrotxa i el Vallès Oriental.
 -  -  <br />  <br />  

Es constitueix una Comissió Tècnica amb representats de diferents departaments de la Generalitat, de l'administració local, caçadors, sector agrari i forestal i espais naturals protegits

El Pla Pilot s'ha iniciat formalment avui, a Vic,amb la constitució d'aquesta comissió i amb la presència de la directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montse Barniol. La nova comissió està formada per representants del sector agrari, gestors de les àrees de caça, gestors i propietaris forestals, així com representants dels departaments de la Generalitat competents en matèries com la gestió cinegètica, la ramaderia i la sanitat animal, la conservació de la natura i dels espais naturals protegits, la mobilitat a les carreteres, la seguretat ciutadana. També està integrada per l'administració administració local (ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació de Barcelona i consorcis), el Cos d'Agents Rurals i la Unitat de Medi Ambient dels Mossos d'Esquadra.

Durant aquesta primera reunió s'ha presentat l'esborrany de Pla elaborat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i s'ha establert el format de treball per tal de completar les actuacions que els diferents sectors amb representació poden aportar per completar les accions i que haurien d'iniciar la posada en marxa del Pla.

Reduir els danys a l'agricultura, els accidents de trànsit i equilibrar les poblacions de seglar són els objectius generals d'aquest pla pilot que contempla un seguit de línies d'actuació que es concreten en 2 eixos, un de participació i coordinació i un que inclou mesures de gestió i prevenció. 

Participació i coordinació
- Creació d'una Comissió Tècnica de Seguiment del Pla Territorial amb representants dels actors implicats
- Organització d'una jornada fòrum per analitzar la proposta de Pla, les mesures d'actuació i la responsabilitat dels actors implicats
- Coordinació tècnica de les actuacions

Mesures de gestió i prevenció
- Actuacions cinegètiques que permetin reduir de forma significativa les poblacions de senglar
- Actuacions de prevenció agràries i de seguretat que permetin reduir el risc de danys tant als conreus com a la circulació de vehicles
- Actuacions de gestió de l'hàbitat que permetin limitar les condicions ambientals de refugi i aliment que el porc senglar necessita
- Desenvolupament de procediments administratius i regulacions que agilitzin les actuacions amb seguretat jurídica
Aquest Pla pilot s'emmarca en el Pla de prevenció de danys impulsat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i que va aprovar el Govern ara fa un any. Es tracta d'una sèrie de mesures i accions que s'estan portant a terme per establir un nou marc legal, administratiu i operatiu, per tal de fer front als nous reptes que generen els elevats nivells poblacionals que han assolit diverses espècies cinegètiques. Així, l'objectiu és prevenir i controlar de forma eficient i sostenible els riscos i danys que generen. El Desenvolupament de plans pilot de prevenció i mitigació dels danys a comarques amb problemàtiques específiques com el d'Osona és bàsic per poder equilibrar determinades poblacions de fauna cinegètica.

 Article: MónSOStenible
Font: TES

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada

Dijous, 27 d'abril del 2017
Arrenca el primer pla pilot per controlar la fertilitat de senglars en zones urbanes
Dilluns, 7 de gener del 2013
La cabana de senglars es redueix
Divendres, 2 d'abril del 2010
Compte amb els senglars!