Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dissabte, 26 de gener del 2019

Pla d'acció per desenvolupar el sector tofoner a Catalunya

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha promogut la redacció del Pla d'Acció pel desenvolupament del sector tofoner a Catalunya per dinamitzar-lo i millorar-ne la competitivitat i el desenvolupament. Amb un horitzó temporal de 15 anys, del 2019 al 2034, el pla es centra en la dinamització de l'espècie de major interès econòmic per al sector, la tòfona negra (Tuber melanosporum Vitt.).
 -  -  <br />  <br />

L'estratègia de futur per al sector de la tòfona negra a Catalunya i les seves accions associades es plantegen amb la voluntat de fer possible l'increment de la producció de tòfona negra, dinamitzar el consum del producte, i articular i estructurar un sector fort i competitiu

El Pla, presentat a la primera jornada del Trufforum Vic aquest divendres, respon a la necessitat d'ordenar un sector encara incipient que ha anat creixent any rere any degut a l'alt rendiment econòmic d'aquest conreu. El document sorgeix d'una anàlisi del conjunt del sector que es concreta en una diagnosi social i econòmica que serveix de punt de partida per assentar les bases estratègiques i el pla d'acció del sector tofoner.

Es tracta d'un document participat que ha comptat amb la visió dels agents del territori amb l'objectiu de buscar la implicació i complicitat de tots els actors que hi intervenen. En aquest marc de treball, entre els agents de la cadena de valor que s'han involucrat, hi trobem els productors de tòfona (tubericultors), els buscadors de tòfona silvestre, les empreses comercialitzadores i agents de diferents administracions públiques.El treball presentat recull les accions que els diferents actors han acordat dur a terme; el calendari d'actuació; els actors responsables i els destinataris i les possibles fonts de finançament. També inclou els resultats esperats i els indicadors de seguiment que s'hauran d'utilitzar per valorar la implementació de les mesures i, si és necessari, poder introduir-hi les millores oportunes.

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, Montse Barniol, i el director general de Desenvolupament Rural, Oriol Anson, han presentat el Pla aquest divendres al vespre en el marc del congrés internacional Trufforum. La tòfona negra és durant 3 dies la protagonista d'aquest congrés que es celebra a Vic del 25 al 27 de gener amb l'objectiu de posar en contacte el sector professional de la tòfona per divulgar-ne els valors i la cultura.

El Pla ha estat redactat pel Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i el Departament d'Agricultura, amb les intervencions de l'Associació de Productors de Tòfona de Catalunya, les associacions de tofonaires del Berguedà i d'Osona, la Federación Española d'Empresarios de Setas y Trufas i el Centre de la Propietat Forestal.

Producció insuficient i irregular per cobrir la demanada actual L'anàlisi interna del sector de la tòfona detecta bàsicament algunes problemàtiques actuals del sector, com són una producció insuficient i irregular per cobrir la demanada actual, un mercat interior poc desenvolupat i una manca de vertebració del sector tofoner. L'actuació estratègica se centra en 3 eixos: el foment de la producció de tòfona negra, la dinamització del mercat interior i exterior i la contribució a la governança i la vertebració sectorials.

Foment de la producció de la tòfona negra:
1. Actuacions per a la innovació (R+D+I) en la gestió del reg en les plantacions i en la gestió forestal per a la producció de tòfona silvestre.
2. Potenciar les línies d'ajuts actuals per al foment de la producció de tòfona negra.
3. Establiment d'un segell de qualitat de planta inoculada amb vivers especialitzats.
Dinamització del mercat interior i exterior
1. Formació a joves restauradors en escoles d'hoteleria.
2. Realització d'un esdeveniment internacional relacionat amb la tòfona negra "EuroTruffleMarkets", com és el Trufforum 2019.
3. Promoció i dinamització de fires.

Contribució a la governança i la vertebració sectorials
1. Fomentar l'associacionisme i la interrelació sectorials.
2. Actualització del marc normatiu en l'àmbit tofoner.
3. Seguiment del pla d'Acció mitjançant la creació d'un Grup de treball.

Un sector clau per al desenvolupament rural
La temporada de recol·lecció de la tòfona negra (Tuber melanosporum) va del 15 de novembre al 15 de març. És indispensable estar en possessió de la llicència de tofonaire i demanar autorització a la persona titular del terreny en el cas de la recol·lecció de tòfona silvestre. El Departament d'Agricultura és l'encarregat d'atorgar aquesta llicència que aquesta temporada han rebut 417 tofonaires a Catalunya. Enguany, es preveu una temporada més bona que la de l'any passat, ja que les precipitacions han estat molt més abundants i més ben distribuïdes.

Catalunya té un gran potencial per a la producció de tòfona silvestre i, a més, actualment disposa d'unes 1.500 hectàrees destinades al conreu de la tòfona a diferents zones de Catalunya. En la campanya actual es calcula que es podrien recollir uns 1.000 kg de tòfona de plantació i junt amb la tòfona silvestre es podrien arribar a les 3-4 tones. La temporada passada va ser molt dolenta i només es van recol·lectar en total uns 850 kg de tòfona, dels quals 500 kg provenien de plantacions. El preu de la tòfona negra és d'entre 180 i 250 €/kg al mercat del 19 de gener a la Llotja de Vic.

El tofoner és un sector clau per al desenvolupament rural que genera valor a les produccions en moltes zones de mitja muntanya del sector primari on no es poden desenvolupar altres cultius de zones de regadiu d'alta productivitat. Pot arribar a ser estratègic per a l'economia i el desenvolupament social de moltes d'aquestes zones a Catalunya. El territori apte per a la tubericultura coincideix principalment amb la franja prepirinenca, que és una de les zones amb majors dificultats de trobar sortides viables al medi rural. Aquestes zones no tenen els atributs turístics dels Pirineus ni la topografia ni els mitjans necessaris per a desenvolupar una agricultura competitiva com a la plana.


Article: MónSOStenible
Font: DARP

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook