Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 8 de desembre del 2017

Parets mesurarà la qualitat de l'aire

Parets ha instal·lat dispositius de mesura de la qualitat de l'aire. Es tracta de vehicles equipats amb analitzadors automàtics i captadors manuals que mesuren els contaminants atmosfèrics, cedits pel Servei de Vigilància i Control de l'Aire de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
El dispositiu s'ha instal·lat a l'espai del Sot d'en Barriques de Parets del Vallès i complementa l'abast que té la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XAPA), perquè permeten fer campanyes de mesura en directe sobre els nivells de qualitat de l'aire en les zones on la vigilància de la xarxa no arriba. A més de mesurar els contaminants atmosfèrics, els dispositius també compten amb sensors per a les variables meteorològiques.

Aquestes unitats mòbils de vigilància i mesura de la contaminació atmosfèrica, així com les disposades per la XAPA, analitzen els nivells de concentració de contaminants en l'aire. A partir de la valoració de la qualitat de l'aore en un lloc i temps determinats, és possible emprendre accions per millorar-la. La combinació de la mesura dels nivells de contaminats i els paràmetres meteorològics permet localitzar l'origen de la pol·lució. Aquests paràmetres no mesuren els contaminants com els que emet una xemeneia o un tub d'escapament, ja que es coneixen com a nivells d'emissió.  

Article: MónSOStenible
Font: Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook

Informació relacionada