Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Miniatura de Divendres, 21 de desembre del 2018'Et necessitem, recicla'Amb aquest lema, l'Agència de Residus de Catalunya impulsa una nova campanya per potenciar la recollida selectiva. Una campanya que, a partir d'aquest divendres, pretén interpel·lar totes aquelles persones que encara no reciclen ni separen els residus, i continuen posant excuses per no involucrar-s'hi.Dimecres, 19 de desembre del 2018L'entorn industrial de la B30 més implicat en economia circular i sostenibilitatL'Associació Àmbit B30 impulsa un nou model d'economia circular i materials perdurables i reciclables per consolidar la zona com a referent industrial al sud d'Europa i integrar l'evolució sostenible dels processos productius i retorn dels residus, a partir de l'economia circular i l'ús de les energies renovables. Miniatura de Dimecres, 19 de desembre del 2018El transport aeri, principal font de contaminació del turisme a BarcelonaCada visitant de la ciutat de Barcelona produeix al dia una emissió de 96,9 kg CO2 eq, el que suposa una petjada de carboni equivalent a conduir un cotxe 410 quilòmetres sense parar, o deixar-se una bombeta led de 6,4 vats encesa durant 4 anys seguits. Un estudi realitzat per investigadors de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB) calcula per primera vegada l'impacte de l?activitat turística en una ciutat concreta, en aquest cas Barcelona, i analitza les principals fonts d'emissions directes i indirectes de quatre grans àmbits (els transports d'arribada i sortida, l'allotjament, les activitats d'oci, fires i congressos, i els transports interns). Miniatura de Dimarts, 18 de desembre del 2018Més seguretat per a ciclistes i vianants a les carreteresLa Diputació de Barcelona impulsa un nou pla de seguretat viària per a vianants, ciclistes i motoristes, un document que avalua la sinistralitat en el conjunt de carreteres de Catalunya, Miniatura de Dimarts, 18 de desembre del 2018Si es detecta un porc senglar mort sense causa aparent, s'ha d'evitar tocar-lo i avisar als agents ruralsEn països de la UE infectats per la Pesta Porcina Africana,(PPA) s'ha identificat una relació entre presència de la PPA en porc senglar i declaració de focus en porc domèstic, sobretot en explotacions amb baixos nivells de bioseguretat com ara explotacions de producció en extensiu o petites explotacions. A més, el porc senglar té un paper clau en el manteniment de la malaltia en les zones infectades perquè en dificulta el control i l'erradicació. Per això es demana que si es detecta un porc senglar mort sense causa aparent, no es toqui i s'avisi als agents rurals.Dilluns, 17 de desembre del 2018Recollida de residus selectiva també en hotels, restaurants i cafeteriesVuit municipis de l'àrea metropolitana s'uneixen per fomentar la recollida selectiva dels envasos en hotels, restaurants i cafeteries. De moment, el projecte està en fase embironària, en marxa des de mitjans de 2018, en els municipis metropolitans de Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Cornellà, Esplugues, l'Hospitalet, Rubí, Sabadell i Terrassa. La iniciativa compta ja amb la col·laboració de 1.500 establiments en la recollida d'envasos lleugers, principalment ampolles, llaunes i brics. Miniatura de Dilluns, 17 de desembre del 2018Barcelona, capital europea de la mobilitat urbanaLa Unió Europea ha escollit el consorci format per Barcelona i altres 12 ciutats, 17 empreses i 18 universitats, entre elles la Universitat Politècnica de Catalunya i la marca automobilística SEAT, per instal·lar a la ciutat el Knowledge and Innovation Community (KIC) on Urban Mobility, la seu de la comunitat encarregada de desenvolupar les innovacions en mobilitat urbana de la Unió Europea almenys fins al 2026. Dilluns, 17 de desembre del 2018Es publica el primer anuari d'economia circular a l'estat espanyolL'Observatori de Sostenibilitat espanyol ha publicat el Primer Anuari d'Economia Circular a Espanya aquest 2018, a partir de l'anàlisi de 30 indicadors sobre economia circular. L'estudi compara la posició d'Espanya respecte a altres països europeus en aspectes com la productivitat en l'ús dels recursos, la producció i consum, la gestió dels residus, les matèries primeres i secundàries, i els índex de competitivitat i innovació.Miniatura de Diumenge, 16 de desembre del 2018La cimera de Katowice es tanca amb l'acord de garantir els Acords de ParísLa COP24 s'ha tancat, com ja era previsible i com ve passant a les darreres cimeres, amb un acord "in extremis" que garanteix el compliment dels Acords de París del 2015. De fet, la cimera s'ha tancat amb l'adopció de pautes que permetin desplegar l'Acord de París gairebe en la seva totalitat. Aquest era el punt clau de la Cimera de Katowice i s'ha aconseguit aprovar. Per això, tot i l'absència dels EEUU que ja es van retirar de l'Acord amb l'entrada de _Trum a la Casablanca, i el Brasil, l'organització de la Cimera a Polonia s'han permès dir que la COP24 ha acabat amb acord.Miniatura de Dissabte, 15 de desembre del 2018Com introduir criteris de sostenibilitat en els concursos públicsPropostes per a l'ambientalització de concursos públics d'edificació és el títol d'un manual editat per la Diputació de Barcelona per ajudar els promotors de concursos públics d'edificació a incloure i valorar, en termes de sostenibilitat, les propostes incloses en directives vigents, com ara les que fan referència a eficiència energètica, reptes ambientals i consum d'energia quasi zero (nZEB) en les noves construccions.
Següent pàgina 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10    Pàgina anterior