Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Divendres, 15 de juliol del 2011

Operatiu contra la venda il·legal de peix per garantir la seguretat alimentària

En el marc de les actuacions de col·laboració que s?estan duent a terme entre la Direcció General de Pesca i Afers Marítims i la Direcció General de Policia el passat dijous 7 de juliol de 2011 inspectors de pesca i afers marítims del Departament d?Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural juntament amb Agents de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra van realitzar un control als ports pesquers d'Arenys de Mar i de Blanes per evitar la comercialització de productes pesquers sense passar per la llotja corresponent, allò que col·loquialment s'anomena "peix fora de llotja". Aquesta pràctica il·legal consisteix en la venta directa de qualsevol espècie pesquera que fa un pescador directament al peixater o altra persona sense passar per la confraria de pescadors, i eludint tot tipus de controls sanitaris i pesquers. Amb aquests controls es pretén reforçar la traçabilitat dels productes pesquers com a indicador de qualitat, frescor i seguretat alimentaria com a millor garantia per als consumidors de Catalunya.
Aquestes conductes creen un perjudici directament a tots els pescadors perquè al no subhastar-se públicament aquestes captures el sistema de fixació de preus es distorsiona, els compradors no acudeixen a la subhasta, els preus baixen, amb el conseqüent perjudici econòmic per tota la societat.

En la intervenció que es va dur a terme al port pesquer de Blanes es van inspeccionar una cinquantena de vehicles i es van aixecar un total de quatre (4) actes d'inspecció. Al control que es va realitzar a les rodalies del port pesquer d'Arenys de Mar es van aturar un total de trenta-cinc (35) vehicles, es van aixecar dinou (19) actes i es va realitzar una denúncia per manca de documentació (còpia de la primera venda) a una partida de productes pesquers. Amb l'objectiu també de garantir les condicions d'higiene i de seguretat adients en el transport, els controls sobre els diferents vehicles van permetre verificar que aquests reunien els requisits legals, estenent-se tan sols dues (2) denúncies per aquests incompliments.
L'èxit d'aquestes operacions i la gravetat de la problemàtica fa que es prevegin més intervencions per part de les dues Direccions Generals, tant als ports pesquers d'aquestes poblacions com a la resta de ports pesquers de Catalunya, amb l'objectiu últim d'aturar aquesta pràctica il·legal.

En definitiva, el que es vol és reforçar la traçabilitat dels productes pesquers com a indicador de qualitat, frescor i seguretat alimentaria com a millor garantia per als consumidors de Catalunya.

 

Article: MónSOStenible
Font: DARPAMN

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook