Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dimarts, 3 d'abril del 2012

Es constitueix una Taula de Preus de l'avellana per ajudar al sector

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha plantejat i acordat amb la Llotja de Reus i amb representants de Unió de pagesos i del sector de productors de l'avellana dos acords per intentar contribuir a la millora de la situació dels preus de l'avellana. Agricultura oferirà suport tècnic a la Llotja per millorar la informació de referència sobre els preus dels mercats internacionals i es constitueix la 'Taula de preus de l'avellana' que operarà a partir del 7 de maig.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha plantejat i acordat amb la Llotja de Reus i amb representants de Unió de pagesos i del sector de productors de l'avellana dos acords per intentar contribuir a la millora de la situació dels preus de l'avellana. Agricultura oferirà suport tècnic a la Llotja per millorar la informació de referència sobre els preus dels mercats internacionals i es constitueix la 'Taula de preus de l'avellana' que operarà a partir del 7 de maig.El Director general de Qualitat, Alimentació i Indústries Agroalimentàries, Domenech Vila, acompanyat del director del Serveis Territorials d'Agricultura a Tarragona, Anton Ballvé, han mantingut aquesta tarda sengles reunions bilaterals per plantejar alternatives al conflictes en relació als preus que s'han produït durant els darrers mesos.
a primer reunió bilateral s'ha realitzat amb el secretari de la Llotja de Preus de l'avellana (que gestiona la Cambra de Comerç de Reus) , Joan Josep Sardà; i a continuació s'han reunit amb Rafael Español, responsable de l'avellana de UP així com altres representants dels productors.

A proposta del Departament d'Agricultura s'ha arribat als següents acords:

1.- Constituir la Taula de Preus de l'Avellana, que estarà integrada per 3 representants del sector dels productors // 3 representants del sector comercial o compradors // 2 representants del sector de les cooperatives // 1 representant de la Llotja de preus de l'avellana // i 1 tècnic expert del Departament d'Agricultura en qualitat d'observador.

2.- El procés de constitució de la Taula de Preus de l'Avellana el coordinarà la Llotja de Reus sota la supervisió del Departament d'Agricultura

3.- El Departament col·laborarà a través del Gabinet tècnic en donar suport a la Llotja per millorar la informació setmanal que elabora la pròpia Llotja i que es posa a disposició del sector sobre els preus dels mercats internacionals de l'avellana
Article: MónSOStenible
Font: DAAM

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook