Others languages Bandera anglesa
Français
Deutsch
Español
English
Italiano
Português
Galego
Japanese
Àrab
Chinese

Actualitat

Dilluns, 30 de gener del 2012

El Baix Llobregat s'uneix per millorar la mobilitat amb projectes de ciutats intel·ligents

Ajuntaments de la zona del Delta del Llobregat i el Consell Comarcal del Baix Llobregat participaran en l'impuls de la iniciativa Cluster 6M i el desenvolupament d'un "Living Labs" de millores a la mobilitat a la zona Delta. Durant la implementació del Pla està prevista la posada en marxa de diferents proves pilot en les quals participaran ajuntaments, centres tecnològics i empreses i que s'estructuraran a partir de tres eixos de mobilitat: sostenible; ciutats intel·ligents i personal.
L'Agència d'Innovació del Baix Llobregat, el Clúster 6M i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, han organitzat avui una jornada que portava per títol: "Solucions per a la gestió eficient de les noves ciutats intel•ligents", en la que s'han presentat solucions disponibles i projectes en desenvolupament a Catalunya orientats a la gestió eficient de les nostres ciutats en els àmbits del transport, dels serveis al ciutadà, de la gestió i la eficiència dels municipis i la promoció econòmica i el comerç. La jornada ha finalitzat amb l'acte de signatura de l'Acord Marc, on els alcaldes de Sant Boi de Llobregat, Castelldefels, Viladecans, El Prat de Llobregat, i Gavà, a més del Consell Comarcal del Baix Llobregat, han renovat el seu compromís per a l'impuls del Clúster 6M i acompanyar en el desenvolupament del "Living Lab" de millores a la mobilitat de la zona Delta del Llobregat.

Durant la seva intervenció els alcaldes signants han volgut fer èmfasi en la necessitat i la importància de la cooperació entre municipis per emprendre projectes de dinamització del teixit productiu que siguin generadors de noves activitats econòmiques que ens permetin crear ocupació.

En aquest sentit, el President del Consell Comarcal, Joaquim Balsera, ha destacat la importància del treball conjunt, per què "...més enllà dels recursos disponibles en cada moment, el més important per endegar amb èxit aquests projectes és la voluntat política. I en aquesta signatura d'aquest Acord Marc, queda clar que aquesta existeix, i que els cinc Ajuntaments del Delta aposten conjuntament per el projecte."

Per la seva banda, el projecte "Clúster 6m de millores a la mobilitat" és resultat del Pla d'Innovació Territorial de la Zona Delta. Els ajuntaments d'aquesta zona, junt amb la UPC-PMT, els centres tecnològics (Cenit, CTAE, Institut Geomàtica, i2cat,) l'agència INNOBAIX, un grup d'empreses del sector de tecnologies i sistemes de mobilitat -amb el suport d'ACCIÓ i de la Diputació de Barcelona- i el mateix Consell Comarcal del Baix Llobregat impulsen la posada en marxa a partir d'un pla estratègic que permeti la seva estructuració i la posterior associació empresarial C6M. Una peça clau d'aquest pla estratègic és la posada en marxa de projectes empresarials i tecnològics innovadors que responguin a les necessitats de mobilitat del teixit empresarial i comercial i de les persones. Aquesta estratègia també preveu que els projectes innovadors -en format experimental o pilot- poden contrastar la seva utilitat de la manera més eficaç en un entorn de proves real, és el que s'anomena "living labs".Així doncs, els ajuntament promotors proposen que la zona delta esdevingui un "living labs" de millores a la mobilitat. Durant la implementació del Pla Estratègic està prevista la posada en marxa de diferents proves pilot -en les quals participaran (en funció dels seus interessos i especialitats) ajuntaments, centres tecnològics i empreses- en tres eixos de mobilitat: sostenible; ciutats intel•ligents i personal.

 

 

 

 

Article: MónSOStenible
Font: Consell Comarcal Baix Llobregat

Comparteix aquesta notícia

Eco PDF e-mail Twitter Facebook